Helsestasjon

Helsestasjonen skal fremme barns fysiske, psykiske og sosial helse og forebygge sykdom og skader.

Helsestasjonen gir tilbud om:

 • Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper
 • Informasjon og tilbud om vaksiner
 • Tilbud om barselgrupper
 • Samarbeid om habilitering av barn med spesielle behov

Alle barn og unge i Tolga kommune har rett til et helsestasjon- og skolehelsetjeneste tilbud.

Gravide har rett på oppfølging av jordmor i svangerskapet og etter fødsel.

Tolga helsestasjon følger opp alle barn, unge og foreldre i kommunen og har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Dette gjør vi gjennom:

 • systematiske og målrettede helseundersøkelser
 • veiledning og rådgivning om barns vekst og utvikling
 • helseopplysning
 • svangerskapsomsorg
 • spebarns- og småbarns kontroll
 • vaksinasjon av barn og ungdom 0-18 år
 • skolehelsetjeneste for barn og ungdom i 1-10 trinn.
 •  barselkurs
 • reisevaksinering
 • habilitering av barn og unge med funksjonshemminger

Rutinekonsultasjoner på helsestasjonen:

2-4 uker konsultasjon - helsesøster

6 ukers konsultasjon, vaksinering – helsesøster og lege

3 mnd. Konsultasjon, vaksinering - helsesøster

4 mnd. konsultasjon – helsesøster - fysioterapeut

5 mnd. konsultasjon - helsesøster

6 mnd. konsultasjon - helsesøster og lege

8 mnd. konsultasjon - helsesøster  

10 mnd. konsultasjon - helsesøster

12 mnd. Konsultasjon, vaksinering - helsesøster og lege

15 mnd. Konsultasjon, vaksinering - helsesøster

18 mnd. konsultasjon - helsesøster

2 års konsultasjon - helsesøster og lege

4 års konsultasjon – helsesøster og lege

Helsestasjonen inviterer også alle nyfødte og deres mødre til barselgrupper.

Om helsestasjonen

Gravid

Svangerskapskontrollene gjøres i et samarbeid mellom lege og jordmor. Den gravide får informasjon om svangerskapet og fødselen, og det gjøres undersøkelser for å se om mor og barn har det bra. Ring på legekontoret tlf 62496501 for å bestille time.

Kontrollene følger vanligvis anbefalingene fra Statens Helsetilsyn:

Første kontroll foretas av lege i svangerskapsuke 6-10.
Andre kontroll foretas hos jordmor i uke 16.
Deretter er det kontroll en gang i måneden fram til uke 30.
Uke 30- 40 er det kontroll hver 14.dag.

De siste to ukene etter termin er det vanlig med kontroll hver uke, da på Tynset sykehus, fødestua med ultralydundersøkelse 1 uke over termin.

Undersøkelse av lege gjøres 4 -5 ganger i løpet av svangerskapet, resten av kontrollene utføres av jordmor.

De som har født barn tidligere kan gå noe sjeldnere til kontroll. Dette tilpasses individuelt etter behov og den gravides ønsker.

Den gravide får tilbud om ultralyd hos jordmor på Tynset Sykehus i 17. - 19. svangerskapsuke.

Vi tilbyr Barselrupper etter fødsel. Dette gjennomføres som et samarbeid mellom jordmor, helsesøster og fysioterapeut.

Når du tror fødselen er igang ringer du Tynset sykehus, fødestua, tlf. 62 48 30 30.

Ca. 6-8 uker etter fødselen har du rett til en gratis etterkontroll hos lege eller jordmor. Bestill time selv.
 

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonsprogrammet for barn mellom 0-5 år er lagt opp slik:

 

·    Hjemmebesøk til alle nyfødte så raskt de har kommet hjem fra sykehuset 

     v/helsesøster

 

·    Barselgruppeoppstart ved jordmor, helsesøster og fysioterapeut

 

·    Sped- og småbarsundersøkelser jevnlig ved første leveår. Deretter ved 15

     mnd, 17/18 mnd, 2 år, 4 år

 

·    Legekontroll ved 6 uker, 6 mnd, 1 år, 2 år, 4 år

 

·    Fysioterapeut er med under konsultasjon ved 4 og 7/8 mnd kontroll

 

·    Barnevaksinasjonsprogrammet med vaksiner ved 6 uker, 3 mnd, 5 mnd, 11

     mnd og 15 mnd

 

·    Barn med foreldre som kommer fra andre land kan trenge Hepatitt B samt

     BCG vaksine

 

·    Gratis utlån av diverse utstyr.

 

 

Helsestasjonens samarbeidspartnere er:

 

·    Foreldre/foresatte

·    Jordmor

·    Legekontor

·    Tannlegetjenesten

·    Fysioterapitjenesten

·    Barnehagene

·    Pedagogisk Psykologisk tjeneste(PPT)

·    Barnevernstjenesten

·    NAV

·    Psykiatrisk sykepleier

·    Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. (BUP)

·    Flyktningetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten i Tolga kommune dekker 1-10 klasse og er en videreføring av det forebyggende helsearbeidet på helsestasjonen. Skolehelsetjenesten har som formål å fremme god helse blant elevene. Helsesøster lytter, gir råd og veiledning, og formidler kontakt med lege, psykolog og andre. Tilbudet består av individuelle elevkonsultasjoner eller helseopplysning i plenum.  

Veiledende program/ helseopplysning i plenum:

 

·    1. klasse. Førskoleundersøkelse når barnet fyller 6 år/ før skoleoppstart. . 

·    2. klasse vaksinering DTP-IPV ( Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)  Syn og

         hørsel.

·    3. klasse høyde og vekt. Fokus på fysisk aktivitet og kosthold. Hygiene,

         egenomsorg, ulykker. 

·    5. klasse. Pubertetsundervisning. 

·    6. klasse vaksinering MMR ( meslinger, kusma og røde hunder)

·    7. klasse vaksinering HPV  x 3 doser – (Mot livmorhalskreft) Kun jenter.

·    8. klasse. Høyde og vekt. Kosthold og trening.

·    9. klasse – Undervisning om rus og tobakk 

·    10. klasse vaksinering DTP-IPV (Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio). Undervisning om seksuell helse og prevensjon. Psykisk helse.

 

Aktuelle tema ved individuelle konsultasjoner:

 • Livsmestring, å ta valg, stå imot press og utvikle en god selvfølelse
 • Livsstil og trivsel; skole, hjem, venner
 • Seksualitet og samliv, seksuell legning, graviditet, SOI (seksuelt overførbare sykdommer)
 • Prevensjon; kondomer, resept på p-piller, og andre prevensjonsmidler
 • Psykososiale problemer, angst, depresjon
 • Selvtillit/identitet
 • Mobbing
 • Skoletretthet, skolefravær
 • Fysiske problemer
 • Rus og tobakk
 • Kost og spiseforstyrrelser
 • Smittevern
 • Det du tenker på

Eleven oppfordres til å selv ta kontakt i gjeldende åpningstider.
Foreldre/foresatte oppfordres også til å ta kontakt ved behov.

 

Samarbeidspartnere i skolehelsetjenesten er:

·         Foreldre/foresatte

·         Skoleadministrasjon og lærerstaben, ressursgruppe

·         Legekontor

·         Tannlegetjenesten

·         Fysioterapitjenesten

·         Pedagogisk Psykologisk tjeneste(PPT)

·         Barnevernstjenesten

·         NAV

·         Psykiatrisk sykepleier

·         Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP

·         Flyktningetjenesten

  

Åpningstider i skolehelsetjenesten (helsesøster er tilstede på skolene) fra 01.01.2015: 

 • Tolga Skole:  Tirsdag fra 08.30-12.00.
 • Vingelen skole: Annenhver mandag (oddetallsuker)  fra kl 11.00-13.30.
Utenlandsvaksinering

Helsestasjonen tilbyr også vaksinasjon for utenlandsreiser. Vi anbefaler å ta kontakt med helsesøster 6 uker før planlagt avreise.

 

Tannhelsetjenesten

Den lokale tannhelsetjenesten er ikke et kommunalt ansvar. Men fordi mange likevel leter på kommunale nettsider om informasjon om tannklinikker, åpningstider, akutthjelp og rettigheter tar vi med dette her.

Den offentlige tannhelsetjenesten på Tolga er Hedmark fylkeskommune sitt ansvar.  

Tolga tannklinikk ligger i 2. etasje i bankbygget.  Dersom du har behov for tannlegehjelp på kveldstid eller i helga, kan gule sider  være et alternativ for å søke offentlige og privatpraktiserende tannleger.

Tolga tannklinikk
2540 TOLGA
Tlf. 62 47 40 50
Åpningstid: 0800-1530
E-post: tolga.tannklinikk@hedmark.org 


Tannlege: Tania Sadat-Sanchez.
Tannpleier: Jill Connie Sommernes.

Tannhelsesekretær: Magnvor Flaten og Torill Wardenær. 

 

For øyeblikkelig hjelp utenom kontortid, kontakt legevakt på telefon 116117.

 

Kontakt

Torhild Mørch Christoffersen
Helsesøster
E-post
Telefon 474 58 104