Fysioterapi

Fysioterapitjenesten på Tolga er privatisert. Toril Sæther og Asgeir Hilmarsen har hver sin driftsavtale med kommunen.
Kommunen  kjøper noen timer pr. uke av Toril Sæter til fysioterapitjenester på helsestasjon, skole og omsorgstunet.


Åpningstiden er kl. 08.00-15.30 .

Det kan til tider være vanskelig å nå oss på telefon, men legg igjen beskjed med navn og nummer, så ringer vi tilbake.

Vi har tilbud om gruppetrening med individuell veiledning i basseng og sal for alle typer diagnoser.

 

Kontaktinformasjon: 


Toril Sæther Tlf: 975 16 419  
Asgeir Hilmarsen Tlf: 958 69 028.

Foto: Kjersti Sundberg Flatgård, Mjølkesyra