Veier og gatelys

Veier

Tolga kommune har til sammen 183 km kommunale veier.
Av dette er 157,30 km grusveier og 25,7 km vei med fast dekke.

Brøyting og strøing 


Brøyting blir satt i gang ved 10 cm (tørr snø) snøfall, og normalt skal alle veier være brøytet innen ett døgn. Brøyting vil i hovedsak skje innenfor vanlig arbeidstid. Ved snøfall utenfor vanlig arbeidstid vil ikke brøyting bli satt i gang før etter 15 cm (tørr snø) snøfall.Ved glatt føre vil det kun bli strødd på spesielt vanskelige punkter. Gang-/sykkelveier vil bli prioritert ved brøyting og strøing. Tette stikkrenner vil bli tint opp i løpet av ett døgn.

Gatelys

Gatelysene er tente til kl. 24.00 i perioden 15.august – Earth hourmarkering siste lørdag i mars.Det gjennomføres en hovedreparasjon hver høst. Gjennom sesongen gjøres det kun utskifting av mørke pærer dersom det er flere sammenhengende pærer som er mørke, eller lyspunktet vurderes å ha en viktig funksjon trafikksikkerhetsmessig.
Gatelysene slås av ved midnatt.

Tlf. Kommunalteknisk vakt: 959 29 121.