Personoversikt


Oppvekst - Barnehagene i Tolga - Knutshauåen

Ansatte i avdelingen Knutshauåen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 48999030-47451298
Pedagogisk leder
Assistent 62 49 61 51
Barne- og ungdomsarbeider 62 49 41 51
Styrer, Knutshauåen barnehage. 62 49 41 51 971 51 254
Barne- og ungdomsarbeider 62 49 41 51
Barne- og ungdomsarbeider 62 49 41 51
Lærling
Pedagogisk leder,Knutshauåen barnhage 69 29 41 51