Personoversikt


Oppvekst - Tolga skole

Ansatte i avdelingen Tolga skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Lærer 48999030-47451298
Lærer 990 79 209
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Personalkonsulent 62496530/62496503
Virksomhetsleder Tolga skole/Sektorleder Oppvekst 413 31 883 413 31 883
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Konsulent 62 49 65 30
Lærer
Barne og ungdomsarbeider 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
489 99 020 916 90 673
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Leder SFO og leder for fritidsklubb
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Lærer 62 49 65 30
Assistent/ Lærer u godkj
Lærer / Sosiallærer 489 99 021
Lærer 62 49 47 72
Lærer 62 49 47 72
Lærer 62 49 65 30