Personoversikt


Oppvekst - Tolga kulturskole

Ansatte i avdelingen Tolga kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 49 65 30
Lærer 990 14 720 990 14 720
Rektor Tolga kulturskole 474 84 722
Lærer 62 49 65 30
Personalkonsulent 62496530/90632753
Lærer 62 49 65 30
Konsulent 62 49 65 30
Kulturskolelærer 62 49 65 30 918 22 994
Lærer 62 49 65 30