Personoversikt


Oppvekst - Tolga barnehage

Ansatte i avdelingen Tolga barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder 48999030-47451298
Fagarbeider 62 49 43 82
Styrer, Vingelen barnehage 62 49 43 82
Barne- og ungdomsarbeider 48999030-47451298
Barnehagelærer
Pedagogisk leder
Assistent 62 49 61 51
Barne- og ungdomsarbeider 62 49 41 51
Barne-og ungdomsarbeider 48999030-47451298
Barnehagelærer / Pedagogisk leder.Vingelen barnehage
Assistent
Styrer 971 51 254
Barnehagelærer
Barne- og ungdomsarbeider
Enhetsleder 474 66 115
Assistent 48999030-47451298
Barne- og ungdomsarbeider 62 49 41 51
Assistent 62 49 43 82
Barne og ungdomsarbeider
Ass.styrer / Pedagogisk leder.Vingelen barnehage 902 07 221
Barne og ungdomsarbeider
Pedagogisk leder 48999030-47451298
Miljøterapeut 62 49 47 72
Assistent
Barne- og ungdomsarbeider 48999030-47451298