Personoversikt


Velferd - Rehabilitering og mestring

Ansatte i avdelingen Rehabilitering og mestring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier 62 49 64 50
Fagansvarlig 474 74 404
Ergoterapeut 479 71 130 479 71 130
Sykepleier 62 49 64 50
Sykepleier 62 49 64 50 482 82 319
Lærling 62 49 64 50
Sykepleier 976 79 398
Omsorgsarbeider 62 49 64 50
Sykepleier 906 68 110 906 68 110
Tillitsvalgt, fagforbundet
Sykepleier
Hjelpepleier 62 49 64 50
Helsefagarbeide 62 49 64 50
969 49 463 969 49 463
Pleimedarbeider
Pleiemedarbeider og verneombud 488 92 118 979 86 761
Assistent
Enhetsleder Re-/habilitering og mestring 474 53 628 474 53 628
Assistent
Hjelpepleier 62 49 64 50
Pleiemedarbeider 62 49 64 50
Spes.hjelpepleier 479 75 151
Hjelpepleier 95218796,HBT48892118
Pleiemedhjelper
Spesialsykepleier 474 55 943
Hjelpepleier 62 49 64 50
Omsorgsarbeider 62 49 64 50
Sykepleier
Pleiemedarbeider 62 49 64 50