Personoversikt


Velferd - Rehabilitering og mestring

Ansatte i avdelingen Rehabilitering og mestring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjelpepleier 62 49 64 50
474 74 404
Ergoterapeut 479 71 130
62 49 64 50
Hovedtillidsvalgt for NSF 62 49 64 50 482 82 319
Lærling 62 49 64 50
Enhetsleder Re-/habilitering og mestring 474 53 628 474 53 628
Enhetsleder Re-/habilitering og mestring, Vikar 474 53 628
Sykepleier 976 79 398
Omsorgsarbeider 62 49 64 50
Fagleder kjøkken 404 35 648
Sykepleier
Vernombud 62 49 64 50
Pleiemedarbeider 62 49 64 50
Ass 488 92 118 979 86 761
Sykepleier 62 49 64 50
Pleiemedarbeider 62 49 64 50
Fagarbeider
Pleiemedarbeider 62 49 64 50
Spes.hjelpepleier 479 75 151
Omsorgsarbeider 62 49 64 50
Hjelpepleier 62 49 64 50
Hjelpepleier 95218796,HBT48892118
Hjelpepleier 62 49 64 50
Kreftsykepleier 474 55 943
Hjelpepleier 62 49 64 50
Omsorgsarbeider 62 49 64 50
Sykepleier
Sykepleier 400 29 283
Pleiemedarbeider 62 49 64 50