Personoversikt


Velferd - NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator for bosetting og inkludering 480 14 690
Assistent
Kulturtolk og Boveileder 969 46 450
Programrådgiver 62 49 65 19
Fagleder – bosetting og inkludering 416 13 813