Personoversikt


Velferd - NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 902 61 630
Kulturtolk og Boveileder 973 56 080
Programrådgiver
Koordinator for bosetting og inkludering
Koordinator for bosetting og inkludering 480 14 690
Koordinator for bosetting og inkludering 906 96 123 906 96 123