Personoversikt


Velferd - NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 902 61 630
Koordinator for bosetting og inkludering 480 14 690
Programrådgiver
Programrådgiver
Koordinator for bosetting og inkludering
Fagleder – bosetting og inkludering 416 13 813