Personoversikt


Velferd - Bosetting og inkludering

Ansatte i avdelingen Bosetting og inkludering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturtolk og Boveileder 969 46 450 969 46 450
Programrådgiver 940 24 425
Saksbehandler 412 74 945
Fagleder – bosetting og inkludering - Permisjon 416 13 813