Personoversikt


Velferd - NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 902 61 630
Kulturtolk og Boveileder 973 56 080
NAV 55 55 33 33
Koordinator for bosetting og inkludering 480 14 690
Programrådgiver 62 49 65 19 906 96 123