Personoversikt


Velferd - Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 62 49 64 50
Pleiemedarbeider
Vernombud 62 49 64 50
Enhetsleder institusjon 400 22 104 400 22 104
Hjelpepleier 62 49 64 50
Assistent 62 49 64 50
Pleimedarbeider
Sykepleier 62 49 64 50
Spesialsykepleier 62 49 64 50
Hjelpepleier 62 49 64 50
Assistent
Lærling 62 49 64 50
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Tolga 415 19 726
Pleiemedarbeider 62 49 64 50
Sykepleier
Fagleder demens 488 66 714 413 63 721
Hovedtillitsvalgt NSF Tolga 62 49 64 50
Hjelpepleier 62 49 64 50
Sykepleier
Helsefagarbeider
Kokk