Personoversikt


Velferd - Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 62 49 64 50
Vernombud 62 49 64 50
Sykepleier 400 22 104 481 05 102
Enhetsleder institusjon
Hjelpepleier 62 49 64 50
Assistent 62 49 64 50
Sykepleier 62 49 64 50
Spesialsykepleier 62 49 64 50
Hjelpepleier 62 49 64 50
Lærling 62 49 64 50
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Tolga 415 19 726
Pleiemedarbeider 62 49 64 50
Sykepleier
Fagleder demens 488 66 714 413 63 721
Hovedtillitsvalgt NSF Tolga 62 49 64 50
Hjelpepleier 62 49 64 50
Fagarbeider 62 49 64 50
Helsefagarbeider