Personoversikt


Velferd - Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeider 62 49 64 50
Vernombud 62 49 64 50
Sykepleier
Enhetsleder Re-/habilitering og mestring 474 53 628
Fagleder kjøkken 404 35 648
Hjelpepleier 62 49 64 50
Assistent 62 49 64 50
Sykepleier 62 49 64 50
Spesialsykepleier 62 49 64 50
Hjelpepleier 62 49 64 50
Assistent
Pleiemedarbeider
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Tolga 415 19 726
Pleiemedarbeider 62 49 64 50
Sykepleier
Fagleder demens 488 66 714 413 63 721
Assiststent 62 49 64 50
Helsefagarbeider
Hovedtillitsvalgt NSF Tolga 62 49 64 50
Hjelpepleier 62 49 64 50
Hjelpemedarbeider
Sykepleier
Helsefagarbeider
Kokk
Assistent