Personoversikt


Velferd - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesekretær 62 49 65 01
Sykepleier Helse 970 36 954
Helsesøster 474 58 104
Sykepleier/ Dagl leder Psykisk Helsetjeneste 474 76 118 959 93 014
Turnuslege
Kommunelege
Turnuslege
Ruskonsulent 476 98 483 476 98 483
Sektorleder Velferd 975 17 502
Kommunelege 62 49 65 01
Kommunelege 62 49 65 01
Sykepleier
Fysioterapeut 975 16 419