Personoversikt


Velferd - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder Velferd 905 59 465
Helsesekretær 62 49 65 01
Sykepleier Helse 970 36 954
Helsesøster 474 58 104
Sykepleier/ Dagl leder Psykisk Helsetjeneste 474 76 118 959 93 014
Jordmor
Sjukepleier / Jordmor
Turnuslege
Enhetsleder 486 67 368
Ruskonsulent 476 98 483 476 98 483
Sykepleier
Kommunelege 62 49 65 01
Kommunelege 62 49 65 01
Fysioterapeut 975 16 419