Personoversikt


Velferd - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder Velferd 905 59 465
Helsesekretær 62 49 65 01
Helsesøster 474 58 104
Sykepleier/ Dagl leder Psykisk Helsetjeneste 474 76 118 959 93 014
Jordmor
Sjukepleier / Jordmor
Turnuslege
Enhetsleder 400 22 104 400 22 104
Ruskonsulent 476 98 483 476 98 483
Turnuslege
Spl. Student 998 79 571
Sykepleier student 483 30 505
Kommunelege 62 49 65 01
Sykepleierstudent
Kommunelege 62 49 65 01
Sykepleierstudent
Fysioterapeut 975 16 419