Personoversikt


Stab - Innbyggertorg

Ansatte i avdelingen Innbyggertorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 902 61 630
Konsulent 62 49 65 09
Biblioteksjef 62 45 65 34
Enhetsleder innbyggertorg 412 15 422
Konsulent 62 49 65 22
Postmottak Tolga Kommune 62 49 65 00