Personoversikt


Stab - Servicetorget

Ansatte i avdelingen Servicetorget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 49 65 20 976 73 314
Konsulent 62 49 65 09
Fagleder Informasjon - Service - IKT 412 15 422
IT Konsulent 911 25 502 911 25 502
Konsulent 62 49 65 22
Postmottak 62 49 65 00