Personoversikt


Stab - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 49 65 29
Revisor 62 49 65 27
Økonomisjef 470 10 386
Konsulent 62 49 65 25 416 04 017
Økonomisjef 456 37 173
Fakturamottak