Personoversikt


Stab - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 62 49 65 25
Revisor 924 98 282
Konsulent-lønn 62 49 65 29 940 03 175
Konsulent 969 43 345
Økonomisjef 470 10 386
Konsulent 62 49 65 25
Revisor