Personoversikt


Stab - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Revisor 924 98 282
Konsulent 62 49 65 29
Konsulent 969 43 345
Økonomisjef 470 10 386
Konsulent 62 49 65 25
Revisor