Personoversikt


Samfunnsutvikling - Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsoperatør VA 901 02 991
Vaktmester 473 34 972
Renholder 480 51 898
Renholder
Prosjektleder 989 01 696
Konsulent 988 51 165
Kommunale bygg 907 82 840
Driftsoperatør VA 911 72 550
Vaktmester 913 86 064 913 86 064
Renholder 459 24 931
Prosjektleder
Driftsoperatør Tolga RA
Vaktmester 924 55 077
Avdelingsingeniør 62 49 65 18
Renholder
Driftsoperatør Tolga RA 918 29 914
Renholder 916 82 794
Renholder
Teknisk sjef drift 481 16 318
Ingeniør 62 49 65 04
Kommunale bygg 959 29 121
Renholder 415 59 175