Personoversikt


Samfunnsutvikling - Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Driftsoperatør VA 901 02 991
Vaktmester 989 09 620
Renholder 480 51 898
Prosjektleder 989 01 696 989 01 696
Konsulent 988 51 165
Kommunale bygg 907 82 840
Driftsoperatør VA 911 72 550
Avdelingsingeniør 920 15 724
Renholder 459 24 931
Renholder/ledende renholder
Renholder 952 77 219
Renholder
Vaktmester 924 55 077 924 55 077
Teknisk Enhetsleder 971 20 405 971 20 405
Avdelingsingeniør anleggsplanlegger
Prosjektleder matrikkelprosj.Tolga, Tynset,Alvdal og Rendalen 959 29 510
Renholder
Prosjektleder 481 16 318
Ingeniør 62 49 65 04
Kommunale bygg 959 29 121
Renholder 415 59 175