Personoversikt


Oppvekst - Vingelen skole og barnehage - Vingelen skole

Ansatte i avdelingen Vingelen skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 62 49 47 72
Leder SFO 62 49 47 72
Lærer 62 49 43 82
Assistent
Lærer 62 49 47 72
Lærer 990 94 790
Lærer
Lærer
Lærer 62 49 47 72
Adjunkt 62 49 47 72
Enhetsleder / rektor Vingelen skole og barnehage 911 45 958 911 45 958
Miljøterapeut 62 49 47 72