Personoversikt


Oppvekst - Vingelen skole og barnehage - Vingelen skole

Ansatte i avdelingen Vingelen skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder SFO 62 49 47 72
Lærer 62 49 43 82
Lærer 62 49 47 72
Lærer
Lærer 990 94 790
Lærer
Lærer
Lærer 62 49 47 72
Enhetsleder / rektor Vingelen skole og barnehage 911 45 958 911 45 958
Miljøterapeut 62 49 47 72