Personoversikt


Oppvekst - Vingelen skole og barnehage - Vingelen skole

Ansatte i avdelingen Vingelen skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder SFO 62 49 47 72
Virksomsleder Vingelen skole og barnehage 990 94 784 470 66 598
Lærer 62 49 47 72
Lærer 62 49 47 72
Lærer 62 49 47 72 975 98 351
Assistent
Lærer 62 49 47 72
Lærer v/Vingelen Oppvekstsenter 990 94 790
Lærer 62 49 47 72
Miljøterapeut 62 49 47 72
Lærer 62 49 47 72