Personoversikt


Oppvekst - Vingelen skole og barnehage - Vingelen skole

Ansatte i avdelingen Vingelen skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder SFO 62 49 47 72
Lærer 62 49 47 72
Virksomsleder Vingelen skole og barnehage 62 49 67 72 990 94 784
Lærer 62 49 47 72 975 98 351
førskolelærer 62 49 43 82
Assistent
Lærer 62 49 47 72
Lærer 990 94 790
Lærer
Lærling
Lærer 62 49 47 72
Virksomsleder Vingelen skole og barnehage
Miljøterapeut 62 49 47 72
Lærer 62 49 47 72