Personoversikt


Oppvekst - Vingelen skole og barnehage - Vingelen barnehage

Ansatte i avdelingen Vingelen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 62 49 43 82
Styrer, Vingelen barnehage 62 49 43 82
Barnehagelærer / Pedagogisk leder.Vingelen barnehage
Barne- og ungdomsarbeider
Ass.styrer / Pedagogisk leder.Vingelen barnehage 902 07 221
Barnehagelærer/ped.leder
Assistent