Personoversikt


Oppvekst - Tolga barnehage

Ansatte i avdelingen Tolga barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ass.styrer / Pedagogisk leder.Vingelen barnehage 902 07 221

Oppvekst - Vingelen skole og barnehage - Vingelen barnehage

Ansatte i avdelingen Vingelen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ass.styrer / Pedagogisk leder.Vingelen barnehage 902 07 221