Kultur for læring

Skolene i Hedmark er i gang med en stor satsing som heter "Kultur for læring".

Hovedpunktene i satsningen er:

 

•De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens samfunns- og arbeidsliv.

• Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv kompetanseutvikling

• Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt for å forbedre den pedagogiske praksis.

 

Styrende skolemyndigheter, skoleeiere (kommunene), høyere utdanning og interesseorganisasjoner har et nærmere og mer forpliktende samarbeid.