Knutshauåen barnehage

Om barnehagen:

Knutshauåen barnehage holder til "Gammelskola" i Tolga sentrum. Barnehagen består av avdelingene Nystua for barn mellom 0-3 år og Gammelstua for barn mellom 2-6 år. Uteområdet er stort og variert, og egner seg til mange ulike aktiviteter både sommer og vinter. Vi har lekestuer, sklier, klatrestativ og skibakker.

Barnehagen er åpen på hverdager fra kl. 07.00 - 16.30. Barnehagen er stengt i uke 30 om sommeren.

 

Styrer er Kristin W.Kokvoll . Enhetsleder er Astrid Moen.

Leder for foreldreutvalget: Maren Riise Rusten.
Leder i samarbeidsutvalget: Ingrid Linna.

 

Tolgas visjon:
Røtter i fortida, tro på framtida og læring i fellesskap.

Målsetting og kjennetegn:
Vi vil ha et oppvekstmiljø som gir trygge, glade, selvstendige og skapende barn.

 

Tema for barnehageåret 2019/2020:

   

Gammelstua:

Vennskap og fellesskap – barna skal erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne.

Planetene – barna skal få kjennskap til planetene i solsystemet vårt.

Mattematikkglede – barna skal utvikle forståelse for grunnleggende matematiske begreper.

 

Nystua:

Kropp og bevegelse – øke barns kroppsbevissthet og utvikle motoriske ferdigheter.

Årets gang – gi ungene kjennskap til hva som skjer i barnehagen i løpet av ett år.

 

Trafikksikker kommune

Tolga kommune er en trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men at vi jobber godt og målbevisst med trafikksikkerhet.I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Klikk på denne lenken for å lese mer om trafikksikker kommune.

Om barnehagen

Månedsplaner

 

 

Lyngbo barnehage:

 

 

 

Bildeglimt fra hverdagen i Lyngbo, Knutshauåen og Vingelen barnehager
Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Planleggingsdager

Følgende dager avsettes til planleggingsdager i barnehageåret 2019-2020:

  • Torsdag 15.august 2019
  • Fredag 22.november 2019
  • Fredag 31.januar 2020
  • Torsdag 30.april 2020 - utsatt!!
  • Tirsdag 2.juni 2020 (Lyngbo og Knutshauåen)
  • Fredag 19.juni 2020 (Vingelen)

Disse dagene er barnehagen stengt.

Videoer

Samlingsstund 27.3.2020:

 

 

Kontakt:

 

Adresse:Gammelveien 3

                2540 Tolga

Kontakt

Kristin Westvold Kokvoll
Styrer, Knutshauåen barnehage.
E-post
Telefon 62 49 41 51
Mobil 971 51 254