Alle skjema

Her finner du en alfabetisk oversikt over søknadsskjema. Flere skjemaer vil komme og høsten 2018 vil de fleste skjema være elektroniske.

Skjemaer i pdf-format kan i noen tilfeller fylles ut på skjerm og sendes pr. e-post, eller skrives ut og sendes per post til kommunen.

A 

Altinn - skogfondsstsystem

Avløsertilskudd fra SLF

 

B

Barnehage-søknad om plass

 


Bostøtte

Byggesak - samlet oversikt over alle byggesaksskjema hos Direktoratet for byggkvalitet

 


E

Etablererstilskudd

 

G 

Generell henvendelse til kommunen 

 

H
Husbanken

I

 

 
 

K 

 

Konsesjonsfrihet-søknad/egenerklæring (PDF, 694 kB)

Kulturskolen

Kulturformål


L

Landbruk-Landbruksdirektoratets skjemasamling

Ledige stillinger i Tolga kommune

 

Leiekjøring - Motorferdsel utmark 2016 - 2019 (PDF, 228 kB)

 

M 

Motorferdsel i utmark-søknad

Motorferdsel i utmark-kjørebok

 

O

 
 

P
 

 

Pleie og omsorgstjenester  (PDF, 237 kB)


Produksjonstilskudd

 
 

S 

Salgsbevilling-søknad (alkohol)

Samsvarserklæring bygg

SFO-elektronisk søknadsskjema

Skatt-Skatteetatens søknadsskjema

Skjenkebevilling -endrede vilkårSkogfondssystem-Altinn

Skoleskyss

Smil-midler (spesielle miljøtiltak i landbruket)

Spillemidler-elektronisk skjema

Startlån/tilskudd fra Husbanken

 

T

 (Sendes Hedmark Trafikk)

U
 

 
 

V