Alle skjema

Her finner du en alfabetisk oversikt over søknadsskjema. Flere skjemaer vil komme og høsten 2018 vil de fleste skjema være elektroniske.

Nåværende elektroniske skjemaer kan du fylle ut på skjerm og sende inn direkte. Samlet oversikt over våre elektroniske skjema finner du også her.

Skjemaer i pdf-format kan i noen tilfeller fylles ut på skjerm og sendes pr. e-post, eller skrives ut og sendes per post til kommunen.

A 

Altinn - skogfondsstsystem

Ansvarsrett, vedlegg

Ansvarsrett - søknad om tiltak uten ansvarsrett

Arbeidstilsynets samtykke - søknad

Avløsertilskudd fra SLF

B 

Barnehageplass  
Barnehageplass - elektronisk søknadsskjema  

Boligspesifikasjon i matrikkel


Bostøtte

Byggesak - Samlet oversikt over blanketter hos Direktoratet for byggkvalitet

Byggesøknad (Søknad om tillatelse til tiltak)


E

Etablererstilskudd

F 

Ferdigattest bygg

G 

Generell henvendelse til kommunen - elektronisk skjema

Gjennomføringsplan bygg

H
Husbanken

I
Igangsettingstillatelse

 

 
 

K 

Kontrollerklæing med sluttrapport

 

Kulturskolen

Kulturformål


L

Landbruk-Landbruksdirektoratets skjemasamling

 

Leiekjøring - Motorferdsel utmark 2016 - 2019 (PDF, 228 kB)

 

M 
Midlertidig brukstillatelse bygg

Motorferdsel i utmark-elektronisk skjema

N
Nabovarsel

Nabovarsel - kvittering

O

 

Opplysninger om tiltakets ytre rammer

P
 

 

Pleie og omsorgstjenester  (PDF, 237 kB)


Produksjonstilskudd

R

 

S 
 

 

Samsvarserklæring bygg

SFO-elektronisk søknadsskjema

Skjenkebevilling -endrede vilkår-elektronisk søknadsskjema

 

Skogfondssystem-Altinn

Smil-midler (spesielle miljøtiltak i landbruket)

Spillemidler-elektronisk skjema

Startlån/tilskudd fra Husbanken

T
Tillatelse til tiltak bygg (Byggesøknad)

 (Sendes Hedmark Trafikk)

U
 

V