Utbygging skole/barnehage/kulturbygg

 

Status i prosjektet:

  • Utbygging av barnehage og tilpasninger av Tolga skole er ferdigstilt.
  • Kommunen har overtatt kulturhuset, men det gjenstår noen fin justeringer før huset kan åpnes for publikum
  • Det planlegges en åpen dag så fort dette lar seg gjøre ndg. smittevern og koronarestriksjoner

 

Hvorfor ble dette byggeprosjektet vedtatt? 

 

  • skape en felles, åpen, inkluderende og folkehelsefremmende møteplass på tvers av generasjoner
  • få universell utforming i skole, barnehage og kulturbygg
  • ha gode og arealeffektive rom som skaper trivsel og læringslyst
  • bygge driftseffektiv slik at årlige driftsutgifter til bygg reduseres
  • etablere en felles hovedadkomst som blir hjertet i det nye anlegget til skole/kulturhus og et eventuelt fremtidig idrettsanlegg
  • få nytt kjøkken og spiserom som kan bli et fremtidig samlingspunkt for både skole, kulturliv og ulike idrettsarrangement
  • inndele anlegget slik at det er mulig å få til en fleksibel kveldsbruk og sambruk av rom