Utbygging skole/barnehage/kulturbygg

Nybygg Tolga Barnehage hva er ståa den 30.07.20:

 

 • Innvendig er barnehagen bygningsmessig  ferdig (det mangler noen garderobeskap).

Uteområde:

 • Området er ferdig planert.
 • Alle ledninger VA og el. er ferdig nedgravd.
 • Trestolper for lysarmatur på uteområdet er ferdig nedsatt. Blir lyssatt i uke 36.
 • Gjerde er under oppføring gjelder både plankegjerde og flettverksnetting. Dette blir ferdigstilt innen uke 33.
 • Alle lekestuer, gapahuk og vognrom er flyttet fra Knutshauåen og Lyngbo ned til den nye barnehagen.
 • Ferdigplen legges på tirsdag 04.08.20.
 • En gruppe jobber med beplantning av trær og busker på uteområdet.
 • Lekeapparater (nye) ferdigmonteres i uke 33.
 • Alle arealer hvor det skal være plen blir tilsådd innen uke 33.

       Barnehagen skal tas i bruk den 17.08.20.

Planer for uteområdet:

Tolga kommunestyre vedtok 25.april 2019 bygging av ny barnehage, kulturbygg og tilpassing av Tolga skole innenfor en konstnadsramme på 78, 6 millioner kroner. Dette gjøres for å:

 • skape en felles, åpen, inkluderende og folkehelsefremmende møteplass på tvers av generasjoner
 • få universell utforming i skole, barnehage og kulturbygg
 • ha gode og arealeffektive rom som skaper trivsel og læringslyst
 • bygge driftseffektiv slik at årlige driftsutgifter til bygg reduseres
 • etablere en felles hovedadkomst som blir hjertet i det nye anlegget til skole/kulturhus og et eventuelt fremtidig idrettsanlegg
 • få nytt kjøkken og spiserom som kan bli et fremtidig samlingspunkt for både skole, kulturliv og ulike idrettsarrangement
 • inndele anlegget slik at det er mulig å få til en fleksibel kveldsbruk og sambruk av rom

Ofte stilte spørsmål om utbyggingen:

Hvem skal bygge?

Tolga kommune har valgt VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS som leverandør for prosjektet med å samle barnehage, skole og kulturbygg under samme tak.

VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS har drevet med bygg og anleggsvirksomhet siden 2007 og har i dag 26 ansatte.
Firmaet har kontorer i Tynset og Ålen og driver hovedsakelig i Nord- Østerdalen og Sør- Trøndelag.

Byggekomite:

 

Leder:Bjørnar Tollan Jordet, ordfører

Siv Stuedal Sjøvold, rådmann

Eivind Moen, enhetsleder kultur og utvikling

Jon Arve Urseth Engebakken, prosjektleder

Ola Borgar Bakos, rektor Tolga skole

Astrid Moen, enhetsleder barnehagene

Berit Kontstad Graftås, rektor Tolga  kulturskole

May Løseth, sektorleder samfunnsutvikling

Roar Sandvik, vaktmester

Inge Erlimo, hovedverneombud

Live Mestvedthagen Ryen, fagleder informasjon, service, IKT

 

Kontaktperson

Jon Arve Urseth Engebakken er prosjektleder i Tolga kommune. Han kan kontaktes hvis du har spørsmål om utbygging og framdrift.

Tlf: 989 01 696.

E-post: jon.arve.urseth.engebakken@tolga.kommune.no

Ellers vil denne siden være oppdatert med oppdatert informasjon.

 

Hva skjer med Lyngbo og Knutshauåen barnehager?

Lyngbo og Knutshauåen barnehager vil bli lagt ut for salg. Berørte parter vil bli kontaktet i god tid i forveien.

Hvordan vil skole/barnehage/kulturbygg se ut?

Her kan du se 3D- illustrasjoner av bygget. Klikk på pilene hvis bildene ikke kommer opp med en gang (dette kan ha med nettleseren din å gjøre).

NB! Farger er ikke bestemt enda.

 

 

Hva skjer framover?

Fremdriftsplan pr. vår 2020:

 

15.7.2020: Barnehage ferdig.

15.11.2020 Ferdigstillelse byggeprosjekt.


 

 

 

Etterslep på vedlikehold og universell utforming gir økt kostnadsramme

I utgangspunktet omfattet prosjektet kun ny barnehage og nytt kulturbygg. Underveis har det blitt avdekket et vesentlig etterslep på nødvendig vedlikehold og universell utforming i skolen. Dette er en vesentlig årsak til at kostnadsramma økes. Eksempel på slike tiltak er ny trappeløsning i skolen, ny heis, ny trafo og nye avløpsrør.

 

Nye muligheter

Investeringen gir nye muligheter, og er en stor satsing på barn og ungdom. Kulturbygget vil utvikle Tolga sentrum som et viktig møtepunkt på tvers av generasjoner og blir en arena for både lokale og nasjonale kulturkrefter. Det vil i tillegg kunne romme større arrangement av ulikt format. Det har blitt gjort mange utredninger og grundige vurderinger gjennom mange år. Kommunestyret uttrykte en bred enighet om at dette vil være den beste løsningen for oppvekst og kultur i Tolga i fremtiden, da utbygging ble vedtatt. Reduksjon av areal og flerbruk reduserer årlige driftskostnader.