Slik er vi organisert

Kommunedirektøren og kommunens ledelse

Tolga kommune er organisert i tre sektorer:

Oppvekst, velferd og samfunnsutvikling. I tillegg er stab og støttefunksjon knyttet mot kommunedirektøren.     

Kommunedirektørens stab og støtte: 

Økonomi, personal, innbyggertorg og en rådgiver tilhører stab og støtte.

Funksjon 

Hvem innehar funksjonen 

Kommunedirektør

Siv Stuedal Sjøvold

Personalsjef

Harald Sørli

Økonomisjef

Barbo Storruste Røe

Enhetsleder innbyggertorg

Live Mestvedthagen Ryen

Rådgiver

Kjetil Brodal

 

Oppvekst: 

I sektor Oppvekst ligger følgende enheter:

 • Tolga skole
 • Vingelen skole- og barnehage
 •  Tolga barnehage
 • Tolga kulturskole

Lederne i alle enhetene er delegert fullt ansvar for økonomi, personal og drift innen sin virksomhet. Sektorleder har ansvar for å få til samspill, samhandling og synergier innen sektoren. Det er knyttet både mot jobb med budsjett, bruk av personal og det å se sektoren som en helhet.

Funksjon 

Hvem innehar funksjonen 

Kommunalsjef Oppvekst

Reidun Joten

Enhetsleder 

Tolga skole

Ola Borgar Bakos

Enhetsleder

Vingelen skole- og barnehage

Leif Vingelen

Enhetsleder

Tolga kulturskole

Berit Konstad Graftås

Enhetsleder

Barnehagene i Tolga

Astrid Moen

 

Velferd: 

I sektor Velferd ligger følgende enheter:

 • Institusjon
 • Helse
 • NAV
 • Re-/habilitering og mestring
 • Rus-psykitratjenesten
 • Bosetting og inkludering

I denne sektor er det en sektorleder som har det overordnede ansvaret for sektoren som helhet, herunder hovedansvar både for personal og økonomi. Leder for NAV er statlig ansatt.

 

Funksjon 

Hvem innehar funksjonen 

Kommunalsjef Bård Sundmoen Aas 

Enhetsleder

Institusjon

Justinas Leveika

Enhetsleder

Helse

Elin Eggen

 

NAV

NAV Nord-Østerdal

Tlf: 55 55 33 33

Enhetsleder Re-/habilitering og mestring Elin Grue
Enhetsleder bosetting og inkludering Lars Sankar-Øyan

 

Samfunnsutvikling: 

I sektor Samfunnsutvikling ligger følgende enheter:

 • Teknisk
 • Plan
 • Kultur/utvikling
 • Landbruk

Lederne i alle enhetene er delegert fullt ansvar for økonomi, personal og drift innen sin virksomhet. Enhetsleder på plan innehar i tillegg funksjonen som koordinerende sektorleder. Det innebærer at denne personen har ansvar for å få til samspill, samhandling og synergier innen sektoren. Det er knyttet både mot jobb med budsjett, bruk av personal og det å se sektoren som en helhet.

Funksjon 

Hvem innehar funksjonen 

Kommunalsjef

 

Frode Fossbakken

Enhetsleder

Teknisk

Morten Løvhaug

Enhetsleder

Kultur/utvikling

Eivind Moen

Enhetsleder

landbruk

Kjersti Ane Bredesen

 
 

Adresse

Kontakt oss

Send e-post: postmottak@tolga.kommune.no

Tlf: 624 96 500.

Send inn dokumenter sikkert via eDialog

 

Åpningstider:

Kommunehuset er åpnet kl.09.00-15.00 mandag-fredag.

Innbyggertorget er betjent kl. 10.00-14.00 mandag-fredag.

Sommeråpning: Kl.10.00-14.00

Har du avtale kommer saksbehandler og henter deg. Du kan booke tid her på vår hjemmeside.

 

 

 

Åpningstider

 

 • Forsidefoto: Sindre Riise.
 • Foto "Ny i Tolga": Ingun Bakken.
 • Facebook