Slik er vi organisert

Rådmannen og kommunens ledelse

Tolga kommune er organisert i tre sektorer:

Oppvekst, velferd og samfunnsutvikling. I tillegg er stab og støttefunksjon knyttet mot rådmannen.     

Rådmannens stab og støtte: 

Ved siden av rådmannen er det økonomi, personal, servicetorg og en rådgiver som er knyttet mot stab og støtte.

 

Funksjon 

Hvem innehar funksjonen 

Rådmann

Siv Stuedal Sjøvold

Personalsjef

Harald Sørli

Økonomisjef

Barbo Storruste Røe

Fagleder informasjon, service, IKT

Live Mestvedthagen Ryen

Rådgiver

Kjetil Brodal

 

 

Oppvekst: 

Under sektor Oppvekst ligger følgende virksomheter/enheter:

·         Tolga skole

·         Vingelen skole- og barnehage

·         Barnehagene i Tolga

·         Tolga kulturskole

Lederne i alle enhetene/virksomhetene er delegert fullt ansvar for økonomi, personal og drift innen sin virksomhet. Enhetsleder/virksomhetslederen på Tolga skole innehar i tillegg funksjonen som koordinerende sektorleder. Det innebærer at denne personen har ansvar for å få til samspill, samhandling og synergier innen sektoren. Det er knyttet både mot jobb med budsjett, bruk av personal og det å se sektoren som en helhet.

 

Funksjon 

Hvem innehar funksjonen 

Sektorleder Oppvekst/Tolga skole

Reidun Joten

Virksomhetsleder

Vingelen skole- og barnehage

Leif Vingelen

Virksomhetsleder

Tolga kulturskole

Berit Konstad Graftås

Virksomhetsleder

Barnehagene i Tolga

Astrid Moen

 

 

Velferd: 

Under sektor Velferd ligger følgende virksomheter/enheter:

  • Institusjon
  • Helse
  • NAV
  • Re-/habilitering og mestring
  • Rus-psykitratjenesten
  • Bosetting og inkludering

Under denne sektor er det en sektorleder som har det overordnede ansvaret for sektoren som helhet, herunder hovedansvar både for personal og økonomi. Under NAV er det lederen statlig ansatt.

 

Funksjon 

Hvem innehar funksjonen 

Sektorleder   Bård Sundmoen Aas 

Virksomhetsleder

Institusjon

Jusintas Leveika

Virksomhetsleder

Helse

 Karen Prytz

(kommunelege 1)

NAV

NAV Nord-Østerdal

Tlf: 55 55 33 33

Virksomhetsleder Re-/habilitering og mestring   Elisabeth Lundberg

 

 

Samfunnsutvikling: 

Under sektor Samfunnsutvikling ligger følgende virksomheter/enheter:

·         Teknisk

·         Plan

·         Kultur/utvikling

·         Landbruk

 

Lederne i alle enhetene/virksomhetene er delegert fullt ansvar for økonomi, personal og drift innen sin virksomhet. Enhetsleder/virksomhetslederen på Plan innehar i tillegg funksjonen som koordinerende sektorleder. Det innebærer at denne personen har ansvar for å få til samspill, samhandling og synergier innen sektoren. Det er knyttet både mot jobb med budsjett, bruk av personal og det å se sektoren som en helhet.

 

Funksjon 

Hvem innehar funksjonen 

Sektorleder

Plan/koordinerende sektorleder samfunnsutvikling

May Irene Arnevik Løseth

Virksomhetsleder

Teknisk

Frode Sjøvold

Virksomhetsleder

Kultur/utvikling

Eivind Moen

Virksomhetsleder

landbruk

Kjersti Ane Bredesen