Skjema

Her finner du aktuelle skjema i alfabetisk rekkefølge.

A 

Altinn - skogfondsstsystem

Avløsertilskudd fra SLF

 

B

Barnehage-søknad om plass

 
 


Bostøtte

Byggesak - samlet oversikt over alle byggesaksskjema hos Direktoratet for byggkvalitet

Bålbrenning 

 


E

 

Etablererstilskudd

F

Fritak for feie-og tilsynsgebyr

Fyrverkeri

 

 

G 

Generell henvendelse til kommunen 

 

H
Husbanken

 

I

 
 
 

K 

 

Konsesjonsfrihet-søknad/egenerklæring (PDF, 694 kB)

Kulturskolen

Kulturformål/arrangement-søknad om tilskudd


L

Landbruk-Landbruksdirektoratets skjemasamling

Ledige stillinger i Tolga kommune

 

 

M 

Motorferdsel i utmark-søknad

Motorferdsel i utmark-kjørebok

 

O

 
 

P

 
 

Pleie og omsorgstjenester  (PDF, 237 kB)

Produksjonstilskudd

 
 

S 

Salgsbevilling-søknad (alkohol)

Skjenkebevilling-søknad om bevilling åpent selskap (enkelt anledning)

Skjenkebevilling- søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)

SFO-søknad om plass /endring av plass

Skatt-Skatteetatens søknadsskjema


Skogfondssystem-Altinn

 

Skolefri-søknad om elevpermisjon

Skoleskyss

Smil-midler (spesielle miljøtiltak i landbruket)

Startlån/tilskudd fra Husbanken

Stillinger - ledige stillinger i Tolga kommune

 

T

 (Sendes Hedmark Trafikk)

 

U
 

 
 

V 

Vannmåleravlesning