Skjema

Her finner du aktuelle skjema i alfabetisk rekkefølge.

 

A 

Altinn

Altinn - skogfondsstsystem

Avløsertilskudd fra SLF

 

B

Barnehage-søknad om plass

 
 


Bostøtte

Byggesak-samleside for byggesaksblanketter

Brønnøysundregistrene

 

F

Feie-og tilsynsgebyr -søknad om fritak

 

G

Generell henvendelse til kommunen

Gravearbeid - melding om igangsetting av gravearbeid (PDF, 402 kB)

 

H

Husbanken-samleside for søknadsskjema

I
Ildsted-melding til MHBR

 

K

Konsesjon- egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Konsesjon-søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

Kulturskolen

Kulturarbeid/kulturarrangement -søknad om tilskudd

 

L

Landbruk-samleside for skjema fra Landbruksdirektoratet

 

M

Motorferdsel i utmark-enkeltsøknad

Motorferdsel i utmark-kjørebok

Motorferdsel i utmark-leiekjøring med snøskuter

Midt-Hedmark brann-og redningsvesen, samleside for meldinger og søknader

N

NAV-skjemaside

S

Salgsbevilling-alkohol

Skjenking av alkohol -søknad om bevilling i tidsrommet 1.7.2020-30.6.2024

Skjenkebevilling- søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt bestemt anledning)

SFO-papirskjema (PDF, 90 kB)

Skatteetaten

Skogfond

Skole-søknad om elevfri

Skoleskyss

T

TT-kort

V

Vannmåleravlesning