Prosjekter

Oversikten viser uavsluttede prosjekter Tolga kommune er direkte involvert i eller der kommunen er deleier.

Prosjekter

Utbygging barnehage/kulturhus

Kommunestyret vedtok utbygging av ny barnehage og kulturhusdel i sitt møte 23.november 2017. Her kan du se komiteens vurderinger og innstilling, kommunestyrets møteinnkalling, møtereferat fra prosjektgruppa og andre dokumenter i sin helhet:

 

 

 

 

 

Komiteens vurderinger og innstilling

Møteprotokoll kommunestyret 23. 11.2017  (PDF, 2 MB)
Møteinnkalling kommunestyret 23.11.2017

Faktagrunnlag:

 

 
 
 

 

 

 
 

Skisser mulighetsstudie:

Mulighetsstudie skisse1 - Klikk for stort bilde

 

 

 

Mulighetsstudie skisse2 1 - Klikk for stort bilde

 

 

 

Mulighetsstudie skisse3 1 - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Bredbånd i Tolga kommune

Tolga kommune har fått statlig støtte til å bygge ut bredbånd i deler av kommunen hvor det pr i dag ikke er tilfredsstillende dekning.  Denne støtten gjelder det meste av Vingelen, dessuten Haugan/Grantævet og Eid.

I tillegg til 3,8 millioner fra staten, så har Tolga kommunen gått inn i prosjektet med inntil 2,5  mill.

Med disse midlene til sammen, håper vi at vi også kan bygge ut bredbånd i flere områder av Tolga sentrum. Dette gjelder Erlia, Eggan, Røsebygda og strekningen langs Eidsveien sørover fra Tolga stasjon.

Alle disse utbyggingene vil i begynnelsen av januar bli lagt ut på offentlig anbud. Når aktuelle utbyggere har kommet med sine planer, vil vi vite hvor mye som kan bygges ut.

 

Som bakgrunnsmateriale for utleggingen på anbud, har kommunen organisert en forespørsel i de enkelte grendene. Dette har blitt gjort med hjelp av frivillige dugnadsarbeidere.

Vi registrerer med interesse at de fleste husstandene har sagt ja til at det er aktuelt med en fremtidig bredbåndstilknytning. Denne kartleggingen er imidlertid ikke bindende for de som har svart.

 

I april/mai 2018 vil vi vite om omfanget av utbyggingen. Da er det også valgt teknologisk løsning og hvilket/hvilke firmaer som har fått utbyggingen (-e).

 

Her ser du kartene som er laget til anbudsrunden:

Vi har fått tilskudd fra NKOM for å kunne bygge ut 3 geografiske områder:

Tolga sør – Eid

Vingelen

Tolga vest

 

Vi ber i anbudsrunden i tillegg om pris på områdene:

Tolga stasjon - Eid

Eggan øst

Erlia

Røsebygda sør

Anbudsrunden vil vise hvor mange av disse områdene vi kan bygge ut i denne omgang.

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at grensene på kartene kan være unøyaktige:

 

Eid sør  (PDF, 481 kB)

 

 

Kraftutbygging

Planleggingen av en mulig utbygging av Tolga kraftverk går sin gang. For Tolga kommune er det viktig at innbyggerne fortløpende får informasjon om fremdriften i arbeidet. Her kan dere finne informasjon om vannstand, informasjonsbrosjyre, vannføring og utredningsprogram.

 

Fredag 21.april 2017 ble det i statsråd gitt tillatelse til bygging av Tolga kraftverk med utløp nedstrøms Eidsfossen og til tilhørende elektriske anlegg. I tillatelsen  (PDF, 7 MB) som da ble gitt, ligger mye dokumentasjon. Der kan du se bl.a. høringsuttalelser, anbefalinger fra NVE, anbefalinger fra Olje-og energidepartementet og oppsummering av konsekvensutredningen.