Korona: En normal hverdag med økt beredskap

Hva gjelder i en normal hverdag med økt beredskap? 

​ Vi skal nå leve med koronasmitte i samfunnet. De gode rådene fra tidligere gjelder fortsatt:

 • Ha god håndhygiene
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Ha lav terskel for testing

Nasjonale råd og regler som gjelder fra 3.desember 2021:

Det viktigste:

 • Si ja til vaksine.
 • Hold deg hjemme og test deg når du er syk.

Sosial kontakt

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter, der det er mulig.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Voksne bes vurdere om de kan redusere nærkontakter noe.

For oppdatert informasjon om nasjonale regler: Se hjemmesiden til regjeringen.no

Har du positiv hurtigtest? 

Har du positiv hurtigtest ta kontakt med legekontoret for å få utført PCR-test innen 24 timer.

Skal du besøke omsorgstunet? 

Besøkende til Tolga omsorgstun skal fra 3.desember bruke munnbind og registrere seg ved inngangen.

Vaksinering:

Vi har god kapasitet og mange vaksiner. Det som bremser progresjonen i Tolga kommune er helsemyndighetenes bestemmelser om intervall mellom vaksinedosene. Vi har derfor bedt Folkehelseinstituttet om å redusere intervallet. Dette jobbes det med.

Vaksineplan

Koronavaksinering i Tolga kommune, vaksineplan 2021-2022

 

Vaksineplan for dose 3 - 65 år og eldre:

Det bør gå 5 måneder mellom dose 2 og dose 3. Det er eget opplegg for de som bor på sykehjemmet og i omsorgsboliger. 

Mellom 17.november-14.desember 2021:

Alle som fikk dose 2, 15.juli og tidligere skal ha fått innkalling (pr brev). Dette gjelder stort sett alle som er født i 1954 og tidligere (og noen født i 1955 og 1956).

Januar/februar/mars 2022: 

De som har fått dose 2 etter 15.juli 2021 vil bli innkalt til dose 3 i januar/februar/mars 2022. 

 

Informasjon om intervaller mellom vaksiner:

Hvis du er usikker på hvor lang tid det er siden ulike doser kan du logge inn din side på helsenorge.no (vaksiner)

Når skal jeg holde barna hjemme fra skole og barnehage?

Lurer du på når du skal holde barna hjemme fra skole og barnehage?

Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Det betyr at barn med noe restsymptomer etter gjennomgått forkjølelse, som rennende nese/snørr eller hoste, kan komme tilbake til barnehagen når barnet ellers er tilbake i sin vanlige form.

Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. 

FHI  

 

Hva gjør jeg ved nyoppstått luftveisinfeksjon?

  

Testing

Testing foregår nå ved selvtest

Du bør ta en selvtest dersom:

 • Du har symptomer på Covid-19, også selv om du er fullvaksinert
 • Du er nærkontakt av en som er smittet

Dersom du tester positivt på hurtigtest, ta kontakt med Tolga legekontor på telefon 624 96 501. Bestill time i åpningstidene kl. 09.00-11.00 og kl.13.00 - 14.30.

Dersom du tester negativt, men har symptomer, anbefales det at du holder deg hjemme til du har vært feberfri i 24 timer.

Uvaksinerte nærkontakter over 18 år har testplikt. For å leve som normalt, skal man da følge et av to testregimer. 

 

Hvordan bruke selvtest:

 

Råd og regler som gjelder i en normal hverdag med økt beredskap

Se også en utvidet oversikt over regler og råd i en normal hverdag med økt beredskap:

Tiltak

Råd og regler

 

Håndhygiene

Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

 

Hostehygiene

Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.

 

Råd ved luftveissymptomer

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand):

 • Hold deg hjemme
 • Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle.

Når kan man vende tilbake til jobb, skole etc.:

 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole.
 • Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager.
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme. Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring eller samme dag som testen tas dersom indikasjon for testing var milde og vage symptomer. Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Det kan gjelde egne råd for helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper. 

Særskilt for barn i barnehage og barneskolealder:

Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke holde seg hjemme. Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme, men kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste.

 

Testing

Det anbefales test for:

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter

Utvidet jevnlig testing fases ut. Bruk av tidsbegrenset jevnlig testing kan vurderes i utbruddssituasjoner. Dersom det er større utbrudd, kan jevnlig testing i henhold til FHIs faglige veiledning være hensiktsmessig. Til dette formålet er selvtester anbefalt testmetode.

Dersom du tester positiv på en selvtest, anbefales det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

Isolering ved smitte

 

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Personer som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut og de har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater.

Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato.

Fullvaksinerte personer uten symptomer på luftveissykdom anbefales ikke testing.  Dersom de likevel skulle teste positivt, bør de holde seg isolert i 2 døgn med tanke på eventuell symptomutvikling.

 

Smittesporing

Kommunenes rutinemessige smittesporing bør kun omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, slik som kjærester. 

Dersom du er smittet, eller foresatte til en som er smittet oppfordres du til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

I helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenester bør det gjennomføres smittesporing i henhold til egne beskrivelser.

Råd til nærkontakter

Uvaksinerte hustandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til en smittet anbefales å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller teste seg.

Dersom du ikke utsettes for videre eksponering, kan du i stedet for å avstå fra kontakt med andre, velge å teste deg regelmessig. Det kan enten skje ved: 

1. Daglig selvtesting i 7 dager

2. PCR-test annenhver dag i 7 dager

Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære anbefales ikke å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg ved symptomer. 

Personer som er nærkontakter, men som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære oppfordres til å:

 • Teste seg så snart de er informert om at de er nærkontakter
 • Begrense sosial omgang inntil negativt testsvar foreligger
 • Følge godt med på eventuelle symptomer i 10 dager etter nærkontakten
 • Ha lav terskel for å teste seg på nytt ved symptomer

Kommunelegen kan gjøre vurderinger rundt bruk av og anbefalinger om karantene.

 

Munnbind

Anbefaling/påbud om bruk av munnbind kan brukes som et lokalt tiltak ved behov. I helsetjenesten er munnbind et viktig smittevernstiltak.

 

Hvor finner jeg riktig informasjon?

Har du spørsmål om koronaviruset? 

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. Du skal ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

Legevakt: 116 117. 

Ønsker du oppdatert informasjon?

Se fhi sin nettside og helsenorge.no

 

Hvilke nasjonale og lokale tiltak gjelder nå?

I Tolga kommune er det de nasjonale retningslinjene som gjelder.

Nasjonale tiltak: 

Se gjeldene oversikt over nasjonale tiltak på regjeringens nettside.