Råd og nytt om koronaviruset

Status i Tolga kommune:

Vi har pr. dags dato ingen kjente smittetilfeller i Tolga kommune.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

Hvor finner du oppdatert informasjon?

For oppdatert informasjon se:

Folkehelseinstituttet 

Helsedirektoratet 

Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015.

Interkommunal koronatelefon for kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Stor-Elvdal og Tynset er åpen på hverdager kl. 08.30-15.00: 

Telefonnummer: 901 47 166

Tolga legekontor: 624 96 501

Legevakt: 116 117. 

 HelseRespons: Her kan du fornye resept og bestille timeavtaler osv.digitalt.

Oppdatert informasjon og råd fra Tolga kommune om korona:

Reiseråd til ansatte og arbeidsgivere i helsetjenesten

Helsepersonell og deres arbeidsgivere bør utvise ekstra varsomhet i forbindelse med utenlandsreiser og besøk fra utlandet. Her er rådene som bør følges.

Som følge av spredningen av covid-19 bør arbeidsgivere og ansatte i helsetjenesten vise ekstra aktsomhet rundt utenlandsreiser, samt ved besøk fra utlandet. Dette er spesielt viktig for helsepersonell som er i kontakt med pasienter eller brukere.

– Helsepersonell i Norge har gjort en stor innsats i pandemien så langt, og situasjonen på norske sykehus og i kommunehelsetjenesten er i dag ganske normal med få innlagte koronapasienter. Vi ønsker at det fortsatt skal være slik etter sommerferien, og derfor er det viktig at helsepersonell er ekstra påpasselige etter å ha vært på ferie, uttaler assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Rådene som følger har som formål at man unngår situasjoner der man bringer smitte inn i helseinstitusjonene eller i pasientens/brukerens hjem.

Reiseråd til ansatte og arbeidsgivere i helsetjenesten:

 • Ansatte i helsetjenesten som velger å reise til «grønne land» utenom Norden, bør testes etter hjemkomst og før de har nær kontakt med pasienter eller brukere. De bør også ha en særlig årvåkenhet ved eventuelle symptomer. For øvrig vises det til faglige råd på FHIs nettsider.
 • Ansatte som mottar besøk i sitt hjem fra karantenepliktige land, bør være særlig oppmerksom på smittefare. Personellet bør ha en dialog med sin arbeidsgiver om besøket i forkant, slik at det kan tas nødvendige forholdsregler for å unngå økt risiko for overføring av smitte.
 • Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte og vikarer som har pasientnært arbeid, har vært eksponert for SARS-CoV-2 eller vært på utenlandsreise siste 10 dager.
Åpning av skoler og barnehager

Skoleåpning i Tolga: 

Tolga og Vingelen skoler åpnet mellomtrinn 5.-7. og 10. trinn (Tolga) mandag 11.mai.

8. og 9.-trinn startet på onsdag 13.mai.

Se også mer detaljert informasjon fra sektorleder Reidun Joten om skoleåpningen.  (PDF, 184 kB)

Åpning i barnehagene: 

Barnehagene i Tolga og Vingelen åpnet igjen 20.april  og SFO + 1.-4.trinn åpnet 27.april 2020.

 
 
Pressemeldinger/videoer/oppdateringer

Pressemelding 4.juni 2020: 

 

 

Pressemelding 4.mai 2020: Testkapasiteten er økt

 

Barnehage og skoleoppstart:

(slå på tekst under innstillinger)

 

Se påskehilsen fra ordfører Bjørnar Tollan Jordet:

 

 

 

Når bør jeg teste meg for koronavirus?

Se veileder fra Helsedirektoratet om når du bør testes og når du ikke må teste deg.

Testkapasiteten er økt.

Kommunene Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal har økt testkapasitet for koronavirus. Målet nasjonalt er at hver kommune skal kunne teste så mange som 5% av innbyggerne i løpet av en uke i tilfelle et utbrudd av koronavirus skulle komme. Det er som før viktig at testingen er en del av en medisinsk vurdering, men siden kapasiteten er bedret kan alle med nyoppstått luftveisinfeksjon ta kontakt med legekontoret for å vurdere om de trenger å testes. Dersom du er syk med luftveisinfeksjon er fortsatt det aller viktigeste at du holder deg hjemme og ikke er i kontakt med andre til du har vært helt frisk i en dag. Det samme gjelder om du har testet negativt for koronavirus.

Kommunelegene Karen Prytz, Håkon Spæren Henningsen, Barbara Inauen og Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng

Kan jeg besøke noen på Tolga omsorgstun?

Tolga Omsorgstun åpner for besøk etter avtale. Besøk til beboere på sykehjemmet avtales på tlf. 400 32 025. På Lyngmo  kontaktes avdelingen på tlf 488 92 118.  På Kronmo avtales besøk med beboer.

Er svømmehall osv åpent?
 • Tolga svømmehall og gymbygget er stengt.
 • Tolga fritidsklubb er stengt.
 • Tolga bibliotek åpnet 11.mai.
Er kommunehuset åpent som vanlig?

Tolga kommunehus har sommeråpningstid i perioden 15.juni-14.august: Kl. 10.00-14.00.

Hva med gudstjenester og begravelser?
Kan jeg gå til fysioterapeut eller helsesøster?

Fysioterapeutene i Tolga:

Fysioterapeutene startet opp igjen sin virksomhet 20.april 2020, med en-til-en behandlinger etter timeavtale.

Se ellers veileder for fysioterapivirksomheten.

 

Informasjon om drift helsestasjon og skolehelsetjenesten 

 

Det er gjenopprettet tilnærmet normal aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten med nødvendige smitteverntiltak.  Vi vil fortløpende kalle inn dem som har fått sine timer utsatt, og alle konsultasjoner 0-5 år vil nå bli gjennomført. Jordmor vil også gjennomføre konsultasjoner som normalt.

Dette er vi veldig glade for! Men vi håper samtidig at dere som bruker helsestasjonen, vil hjelpe oss å gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre smitte.

Restriksjoner for oppmøte:

 • Møt til oppsatt tid, og unngå unødig tid på venterommet
 • Møt fortrinnsvis én forelder per barn – ta kontakt med oss hvis dere ønsker å komme begge to
 • Det samme gjelder med partner ved svangerskapskontroll
 • Ikke ta med søsken om dette ikke er avtalt
 • Alle spriter hendene med en gang dere kommer inn på helsestasjonens/legekontorets venterom
 • Hold avstand til andre i venterommet
 • Ikke møt opp på helsestasjonen hvis du er i karantene, eller noen i husstanden har luftveissymptomer – ta kontakt med oss om dette er tilfelle

Gruppevirksomhet som barselgrupper blir ikke gjennomført.

Hjemmebesøk til nyfødte blir fremdeles erstattet med konsultasjon på helsestasjon.

Svangerskapskonsultasjoner gjennomføres som vanlig med nødvendige smittevernhensyn.

Skolehelsetjeneste:

Helsesykepleier vil være tilstede på Tolga skole tirsdager og Vingelen skole mandager. Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon for foreldre og elever som skal ha hjemmeskole videre.

Vi bistår skolene og barnehagene i arbeidet med å legge til rette for trygt smittevern, og kan også svare på spørsmål fra foreldre som er usikre.

Ved spørsmål kan du kontakte helsesykepleier, 47458104 eller jordmor, 96626667 

 

Ofte stilte spørsmål om koronaviruset:

Smittevernråd for ferie og reise

Generelle smittevernråd for reiser:

 

De generelle rådene for smittevern er;

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hygiene 
 3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Redusert kontakt mellom personer, ved å holde avstand og unngå større folkemengder, reduserer muligheten for smitte - også før symptomer på sykdom oppstår. Håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

Når man planlegger reise, må man altså legge til rette for å kunne følge de samme rådene på reise som man har gjort hjemme, i størst mulig grad. Det er et godt råd å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder, for eksempel ved å begrense reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjellige steder.

På alle reiser må man ta høyde for at det kan være lokale utbrudd av covid-19, eller at det kan oppstå utbrudd mens man er på reisen. Pandemien er ikke over og det vil fortsatt være smittespredning av ulik intensitet i de fleste områder av verden.

Reiser der du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør mindre fare for smittespredning. Tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene. Husk reiseforsikring og undersøk på forhånd om denne gjelder dit du skal reise!

Se mer informasjon og reiseråd på folkehelseinstituttets nettside.

 

Karanteneregler når du kommer til Norge fra utlandet

Karanteneregler når du kommer til Norge fra utlandet

Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden, skal være i hjemmekarantene. Karantenen varer i 10 dager.

Rådene kan endre seg raskt. Du bør derfor følge med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon og nyheter.

Ferie og fritidsreiser i Norden

Fa 15. juni 2020 er det også gitt unntak fra karanteneplikten ved reiser i Norden, mellom områder som har tilstrekkelig lav smittespredning. Disse områdene er markert med grønt i kartet nedenfor og oppdateres minst hver 14. dag på folkehelseinstituttes nettside.

Til deg som har påvist eller sannsynlig covid-19 og er satt i hjemmeisolering

 

Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19, må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering er for deg som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus.

Dette gjelder for hjemmeisolering: 

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport.
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • De du bor sammen med, må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg, og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, og før du skal ut av huset.
 • Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

For mer informasjon se folkehelseinstituttets nettside.

Her får barn og unge hjelp

Disse kan du ta kontakt med:

 

Alarmtelefon for barn og unge:

Du kan ringe eller sende melding til alarmtelefonen hvis du ikke føler deg trygg hjemme. Du kan også ta kontakt med alarmtelefonen hvis du er bekymret for noen du kjenner:

Telefon:116 111

SMS: 47 71 61 11

Alarm: alarm@11611.no 

 

Barnevernvakta:

Vakttelefon mandag-fredag: 47 97 67 80 ( kl. 08.00-15.00).

Vakttelefon helg og helligdager: 40 40 40 15 (døgnåpen).

 

Ung.no:

Ung.no (informasjonskanal for ungdom)
Ung.no har chattekanal på siden sin.

Kors på Halsen


På Kors på halsen kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på deg og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis.

Tlf: 80 03 33 21

Rustelefonen


Du kan ta kontakt med Rustelefonen hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Tlf: 08588

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet)


Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.

Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.

Nasjonale telefoner og nettsider

Har du generelle spørsmål om korona?

Nyttige linker

Informasjon på andre språk

 

Hvor kan jeg få råd og hjelp sjøl om offentlige kontorer er stengt?

Her har vi samlet noen hjelpetilbud som nås pr telefon/digitalt:

 

NAV Nord-Østerdal:

Tlf:  406 38 016 / 55 55 33 33

Ta også kontakt via "Min side" på nav.no

 

Veiledningstelefon -mekling   

Det er opprettet en nasjonal veiledningstelefon for foreldre som opplever det kritisk å ikke få bestilt eller gjennomført mekling i så lenge familievernkontorene er stengt. Disse kan henvende seg for informasjon og veiledning på tlf. 400 31 501.

Telefonen er betjent på hverdager mellom kl. 09:00 – 14:00.

Klikk for stort bilde 

Krisesenter:

Krisesentertilbud er et tilgjengelig lavterskeltilbud for personer utsatt for vold i nære relasjoner. Målgruppen for krisesentertilbudet er kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. I Tolga kommune har vi avtale med og bruker Gudbrandsdal Krisesenter.

Kontaktinfo:

Gudbrandsdal Krisesenter IKS

Skoletorget 6 D
2609 Lillehammer

Tlf:  61 27 92 20
Mobil:414 81 220

post@gudbrandsdal-krisesenter.no

Hvordan bevare en trygg digital hverdag med koronatiltak?

Mange opplever nå en ny og kaotisk hverdag med en rekke nye tekniske utfordringer når vi sammen må tilpasse oss for å bekjempe koronaviruset. Nettvett.no har gode råd og tips for hvordan du bevarer en trygg digital hverdag både akkurat nå og i tiden fremover. Der får du informasjon om alt fra hvordan du får et trygt hjemmekontoret, hva som er de største digitale truslene og hvordan du beskytter deg mot disse, til hvordan du kan  unngå å bli rammet av svindelforsøk og falske nyheter.

Vær også obs på falske nyheter som spres på sosiale medier og nettsider. Faktisk.no  og helsenorge.no er gode kilder for å sjekke ut fakta i saker du leser.

Hvor finner næringslivet i Tolga oppdatert informasjon?

Det er krevende tider for næringslivet og nyhetsflommen er enorm i forhold til koronaviruset.
Det kan være vanskelig for næringslivet til enhver tid å finne riktig og relevant informasjon.

Klosser Innovasjon har laget en nettside som stadig oppdateres. Her finner dere hvilke tiltakspakker som tilbys, hvilke regler som er gjeldende, oppdatert informasjon rundt krisetiltak, støtteordninger, permitteringer osv. Se nettsiden ved å klikke på denne lenken.

Butikker holder åpent som vanlig

Detalj- varehandel vil holde åpent, slik at det ikke trengs å hamstre mat.

Coop Prix Tolga tilbyr nå en løsning som innebærer at man slipper å gå inn i butikklokalet for å handle, men hvor betjeningen ordner til varer som kan hentes utenfor butikken og betales med vipps. Ta kontakt med butikken på telefon 624 94 435 eller 404 47 394 for detaljer om ordningen.

Kjøreregler for butikker:
• Gi tydelig og god hygieneinformasjon til kunder ved inngangen
• Ha håndsprit- dispenser/antibac ved inngang
• Sikre god hygiene i butikken (håndtak på dører, handlevogner etc.)
• Sikre tilfredsstillende avstand mellom kunder (og personale) og sette maksimumstall på antall kunder i butikken
• Vi oppfordrer kjøpesentre til å innrette arealer og begrense antall kunder slik at kundene holder god avstand og flyt, og at det ikke oppstår klynger på innvendige eller utvendige arealer
• Alle serveringssteder oppfordres til å stenge, med unntak av take-away

Personer med utviklingshemming og koronavirus

På nettsidene til Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming finner du informasjon om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming. Målgruppen er først og fremst ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men også andre kan ha interesse av informasjonen.

Brukere og pårørende i Tolga kommune kan også kontakte fagleder på tlf: 474 74 404.

 

 

Slik kan smitte forhindres: 

 Klikk for stort bilde 

 

Informasjon til barn og unge: