Råd og nytt om koronaviruset

Klikk for stort bilde CDC  Status i Tolga kommune:

Vi har pr.dags dato ingen kjente smittetilfeller i Tolga kommune.

Hvor finner du oppdatert informasjon?

Vi anbefaler alle å følge med på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Du kan ringe Folkehelseinstituttets informasjontelefon: 815 55 015.

Det er også en egen interkommunal koronatelefon for kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Stor-Elvdal og Tynset:

Telefonnummer: 901 47 166.

Nummeret betjenes fra kl 08.00 – 15.30 mandag -fredag.

Telefonen er stengt på helligdagene i påska, men åpner som vanlig 14.april.

Utover dette ringer du legekontoret : 624 96 501 eller legevakt: 116 117. Ønsker du kontakt med fastlegen din kan du også gjøre det digitalt gjennom: HelseRespons  Her kan du fornye resept og bestille timeavtaler osv.

Regjeringen varslet 7.april at de letter på noen av koronatiltakene:

 • Barnehager åpner 20.april.
 • 1.-4.trinn,SFO  og videregående skole for elever som skal ut i lære, åpner 27.april.
 • Hytteforbudet oppheves 20.april, men regjeringen fraråder fortsatt unødvendige reiser.
 • Psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer kan tidligst åpne 20.april
 • Hudpleie, frisører og massasje kan tidligst åpne 27.april.
 • Forbudet mot idretts-og kulturarrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 -meters avstand, vil gjelde frem til 15.juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratet anbefalinger om avstand og grupper kan følges.

Se ellers regjeringens informasjon i sin helhet ved å klikke på denne lenken.

 

Se også  video med ordfører Bjørnar Tollan Jordet som her forteller om interkommunalt koronatelefonnummer og at Tolga legekontor  fortsatt tilbyr akutthjelp for de som befinner seg i Tolga kommune mellom kl 08.00 og 15.30,sjøl om legevakta nå er flyttet fra Tynset sjukehus til Tynset legekontor.

 

 

Dette er situasjonen:

Verdens helseorganisasjon har erklært det nye koronaviruset som en pandemi.  kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. 

Ønsker du å registrere deg som helsepersonell?

Foreløpig er det størst behov for hjelp i helse-og omsorgstjenesten i Tolga kommune. Vi vil ta direkte kontakt med deg. Meld deg til innsats ved å fylle ut elektronisk skjema her. Du kan også ringe servicetorget på tlf: 624 96 500.

Oppdatert informasjon og råd fra Tolga kommune om korona:

Kan jeg dra på hytta i Tolga?

Vi får mange spørsmål om forbudet mot opphold på fritidseiendommer og om dispensasjon til å oppholde seg på hytta. Forskriftsbestemmelsen, § 5, som forbyr opphold på hytter utenom hjemkommune gjelder fra 19.mars og frem til 20.april 2020.

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv.ifbm covid 19 .

 

Stenging av skoler og barnehager

Helsedirektoratet har 12.mars 2020 etter smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtatt stenging av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universitet, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner. Les mer her.

Stengingen gjelder fra klokken 18.00 ,12. mars, til og med 13.april 2020. Barnehager,1.-4.trinn og SFO åpner igjen 20.april. 

Så lenge skoler og barnehager i Tolga kommune er stengt vil det tilbys barnepass for barnehagebarn og elever på 1.-6.trinn. Tilbud om barnepass gjelder personer som har samfunnskritiske oppgaver.

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av  koronautbruddet. Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngås permitteringer i barnehagene. Se mer informasjon på regjeringens nettside.

 

Kan jeg besøke noen på Tolga omsorgstun?

Tolga omsorgstun er stengt for besøk. Dette betyr at besøk begrenses til det strengt nødvendige.Ta kontakt på tlf: 400 32 025.

Er svømmehall osv åpent?
 • Tolga svømmehall og gymbygget er stengt.
 • Tolga fritidsklubb er stengt.
 • Tolga bibliotek er stengt.
Er kommunehuset åpent som vanlig?

Tolga kommunehus har redusert tilgjengelighet. Ta kontakt på tlf: 624 96 500/ postmottak@tolga.kommune.no for avtaler.

Hva med kulturskolen?

Til alle elever /foresatte i Tolga kulturskole

Vi er inne i en tid der vi alle opplever at det meste snus på hodet. Stillhet, ensomhet, redsel, samhold, ledig tid. Mye nytt å sette seg inn i, som undervisning hjemmefra. Organisert fritidsaktiviteter har en pause.

Vi i kulturskolen leter etter nye måter å være tilgjengelige på. Dere vil etter hvert få egen melding eller e-post fra lærer.

Vi ønsker i første omgang å videresende dere denne gaven fra Norsk kulturskoleråd:

Som et bidrag i den nasjonale dugnaden under korona-epedemien, gir Norsk kulturskoleråd alle som ønsker det gratis tilgang til Kor Arti' digital og korarti.no.

Du logger deg på nettressursen med:

brukernavn = demo

passord = vinter

https://www.korarti.no/

Her finner dere 365 sanger med komp til fri benyttelse fram til 14.04 i første omgang. Mange av dere er kjent med KorArti’. Det er flittig i bruk både på Tolga og i Vingelen.

Dette er ment som en oppmuntring til aktivitet i heimen. Karaoke, for deg selv eller med familien. Syng, spill og dans om du vil.

Ta det med ro og ta vare på hverandre i tiden vi er i!

Vi holder kontakten.

Med hilsen

Berit Konstad Graftås, 

rektor
Tolga kulturskole
Telefon: 474 84 722

Hva med arrangementer?

Arrangement (idrettsarrangementer, kino, teater, konserter, fester mv.) er forbudt.

Kan jeg som student reise til Tolga?

Til studenter og andre som blir berørt av at høyskoler og universiteter stenger: Bli der dere er! Vi forstår at mange har et ønske om å komme hjem. Vi ber om at dere tar hensyn til at dere oppholder dere i soner som kan være smittet. Fjellregionen er en region som foreløpig ikke har et høyt antall påvist med smitte, hjemreiser kan påvirke dette!

Drar du likevel hjem oppfordrer vi sterkt til at du går i sjølpålagt karantene, gjerne adskilt fra familien din (i kjellerleilighet e.l.). 

Kan jeg gå til fysioterapeut?

Fysioterapeutene i Tolga stanset sin aktivitet  16.mars, i forbindelse med koronautbruddet.

Hvilke regler gjelder for karantene i Fjellregionen?

Vi oppfordrer sterkt til at personer som kommer hit fra et område utenfor Fjellregionen går i  hjemmekarantene i 14 dager for å redusere faren for spredning av koronavirus. 

Kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset  fattet 19. mars likelydende vedtak, gjeldende i sju dager fram til  26.mars, basert på smittevernlovens § 4.1 for å bremse spredning av Covid-19 inn til  kommunene. Alle deltakende kommuner har opplevd  stor støtte for dette vedtaket fra privatpersoner og bedrifter. Vårt inntrykk er at forståelsen for smittesituasjonen er svært god og at mange gjør sitt ytterste for å hindre spredning av smitte.

Det er den 25. mars blitt enighet mellom disse kommunene om at vedtak fra 19. mars ikke forlenges. Det erstattes av en sterk oppfordring om at personer som kommer inn i kommunene fra et område utenfor Fjellregionen oppfordres til hjemmekarantene i 14 dager for å redusere faren for spredning av koronavirus. 

Kommunene støtter regjeringa sitt mål i å utsette og stoppe videre spredning av Koronaviruset. Vi anmoder sterkt til at råd som er gitt til bedrifter og enkeltpersoner videreføres i tida framover for å hindre spredning av smitte. Det trengs ikke lenger å søke om dispensasjon, men alle kommunene i dette samarbeidet er behjelpelig med gode råd for smittevern til bedriftene.

Informasjon fra sektorene i Tolga kommune

Informasjon fra sektorene:

 • Sektor samfunnsutvikling kan melde om at drifta går som normalt.
 • Sektor oppvekst:Barnehagene og skolene opplever at både foreldre og unger/elever syns det er fint at barnehagene og skolene tok kontakt for å høre hvordan det sto til i forrige uke. Vi fortsetter med det også denne uka. Kontaktlærerne/faglærerne ved Tolga skole og ved Vingelen skole har opplegg for hjemmeoppgaver/hjemmeundervisning for alle elevene.
 • Det er også fint om foreldrene/barna tar kontakt med både barnehage og skole ved rektor eller kontaktlærer dersom dere har spørsmål eller lurer på noe. Nøl ikke med å ta kontakt pr telefon!
 • Det er omsorgsopplegg/undervisningsopplegg for noen få barn/elever i alle barnehagene og på begge skolene også denne uka.
 • Sektor velferd kan melde om følgende:
 • Legevakt flytter 23.mars fra Tynset sykehus til Tynset legekontor, dvs i førsteetasje i Tynset rådhus. 
 • Vi tilbyr fortsatt  akutthjelp for de som befinner seg i Tolga kommune mellom kl 08.00 og 15.30, og utenfor den tid er det legevakt, som før.
 • Vi er nå tre leger på jobb denne uka, og vil prøve tilnærmet vanlig drift på legekontoret så lenge vi kan. Det kan hende at vi ser oss nødt til å utsette enkelte avtaler med stabile pasienter. De som trenger hjelp må ikke være redd for å ta kontakt med oss!
 • Vi har i dag startet felles interkommunal Koronatelefon med Tynset, Alvdal, Rendalen, Folldal. Tlf nr: 901 47 166.
 • Sykehjem er stengt for alle eksterne. Kun bemanning som får gå inn. Ved alvorlig sykdom hos pasienter vil pårørende komme inn etter avtale med enhetsleder.
 • Vi har oppdatert pandemiplan/ smittevernplan som vi følger- er forberedt på ulike scenarioer.
 • Rus-psykisk helsetjeneste har tilnærmet vanlig drift, med samtaler på tlf. /video.

Ofte stilte spørsmål om koronaviruset:

Her får barn og unge hjelp

Nå som skoler, barnehager, idrettsanlegg og fritidsklubber er stengt eller har reduserte åpningstider, kan det bli ekstra vanskelig for de som ikke har det bra hjemme. For noen betyr denne tiden flere bekymringer enn vanligvis. Noen er redde og utrygge, og har kanskje ingen å snakke med. 

Vi har laget en oversikt over hvem du som er barn eller ungdom kan ta kontakt med hvis du er bekymret, lurer på noe eller har det vanskelig. Voksne som er urolige for hvordan noen barn eller ungdommer har det, kan også bruke disse telefonnumrene.

Disse kan du ta kontakt med:

 

Alarmtelefon for barn og unge:

Du kan ringe eller sende melding til alarmtelefonen hvis du ikke føler deg trygg hjemme. Du kan også ta kontakt med alarmtelefonen hvis du er bekymret for noen du kjenner:

Telefon:116 111

SMS: 47 71 61 11

Alarm: alarm@11611.no 

 

Barnevernvakta:

Vakttelefon mandag-fredag: 47 97 67 80 ( kl. 08.00-15.00).

Vakttelefon helg og helligdager: 40 40 40 15 (døgnåpen).

 

 

Tynset kommune ved kommunepsykologen og PPT i Nord Østerdal har  opprettet en støttetelefon som er et tilbud for alle barn og unge i Nord- Østerdal. Telefonen er betjent av ansatte i PPT Nord Østerdal.

Vi tilbyr følgende:

 • en voksen å snakke med
 • du kan være anonym når du ringer
 • den du snakker med har taushetsplikt
 • du kan ringe uansett årsak for eksempel dele bekymringer/vanskeligheter i hverdagen
 • noen å snakke med om du er engstelig, trist og lei deg, eller om det har skjedd noe bra.
 • ingen ting er for lite eller for stort
 • vi kan lytte og snakke med deg
 • dersom du trenger annen hjelp kan vi hjelpe deg å kontakte andre som kan hjelpe.

 

Åpningstid:

mandag, tirsdag, onsdag torsdag og fredag:

kl. 14.00 til 20.00

Telefon nr. 98 90 69 31

Denne telefonen er oppe 6. – 8. april også. Stengt på helligdagene i påska, men oppe igjen fra 14. april.

 

 

Kontakttelefon for barn og unge i Innlandet:

Telefon: : 94 87 98 95.
Åpningstider fra 08-18 på hverdager.

Her kan alle barn og unge i Innlandet som er bekymra eller har spørsmål om korona-krisen ringe eller sende spørsmål på sms.

Ung.no:

Ung.no (informasjonskanal for ungdom)
Ung.no har chattekanal på siden sin.

Kors på Halsen


På Kors på halsen kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på deg og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis.

Tlf: 80 03 33 21

Rustelefonen


Du kan ta kontakt med Rustelefonen hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Tlf: 08588

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet)


Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.

Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.

Nasjonale telefoner og nettsider

Har du generelle spørsmål om korona?

Nyttige linker

Informasjon på andre språk

 

Hvor kan jeg få råd og hjelp sjøl om offentlige kontorer er stengt?

Siden de fleste offentlige kontorer er stengt i forbindelse med koronautbruddet, har vi her samlet noen hjelpetilbud som nås pr telefon/digitalt:

 

NAV Nord-Østerdal:

Åpningstider vakttelefon i påsken NAV Nord-Østerdal tlf. nr. 406 38 016:  

Mandag 6.4.kl.9.00-15.00

Tirsdag 7.4. kl.9.00-15.00

Onsdag 8.4.kl. 9.00-12.00

Kontorene er stengt for fysisk oppmøte.

Siste utbetalingsdato og klokkeslett for sosialhjelp før helligdagene: Onsdag 8.4. kl. 12.00  

Kommunenes beredskapsnummer ved akutt behov for midlertidig bolig: Tlf. nr. 406 38 016

 

Veiledningstelefon -mekling   

Det er opprettet en nasjonal veiledningstelefon for foreldre som opplever det kritisk å ikke få bestilt eller gjennomført mekling i så lenge familievernkontorene er stengt. Disse kan henvende seg for informasjon og veiledning på tlf. 400 31 501.

Telefonen er betjent på hverdager mellom kl. 09:00 – 14:00.

Klikk for stort bilde 

Krisesenter:

Krisesentertilbud er et tilgjengelig lavterskeltilbud for personer utsatt for vold i nære relasjoner. Målgruppen for krisesentertilbudet er kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. I Tolga kommune har vi avtale med og bruker Gudbrandsdal Krisesenter.

Kontaktinfo:

Gudbrandsdal Krisesenter IKS

Skoletorget 6 D
2609 Lillehammer

Tlf:  61 27 92 20
Mobil:414 81 220

post@gudbrandsdal-krisesenter.no

Hvordan bevare en trygg digital hverdag med koronatiltak?

Mange opplever nå en ny og kaotisk hverdag med en rekke nye tekniske utfordringer når vi sammen må tilpasse oss for å bekjempe koronaviruset. Nettvett.no har gode råd og tips for hvordan du bevarer en trygg digital hverdag både akkurat nå og i tiden fremover. Der får du informasjon om alt fra hvordan du får et trygt hjemmekontoret, hva som er de største digitale truslene og hvordan du beskytter deg mot disse, til hvordan du kan  unngå å bli rammet av svindelforsøk og falske nyheter.

Vær også obs på falske nyheter som spres på sosiale medier og nettsider. Faktisk.no  og helsenorge.no er gode kilder for å sjekke ut fakta i saker du leser.

Veiledning og anbefaling om idrettsaktivitet

Helsedirektoratet har utarbeidet veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes, skal forstås.

Avklaring om hva forbudet betyr

Ifølge forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) er det forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes.

Helsedirektoratet har fått mange henvendelser om hvordan forbudet skal forstås.

Helsedirektoratet har derfor utarbeidet veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes, skal forstås.

-Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at helsemyndighetenes anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes. Det betyr at nå vi er sammen bør vi ikke være mer enn 5 personer samlet og vi bør holde en fysisk avstand på minst 2 meter mellom oss. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer, sier Guldvog.

Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes. Det innebærer at mange idrettsaktiviteter ikke kan gjennomføres, og at bruk av utstyr og garderobe ikke kan tillates.

Det er ikke adgang til å organisere idrettsaktiviteter eller gjennomføre kamper eller stevner, fordi det innebærer at personer fysisk møtes og nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet. Dette er begrunnet i smittevern.

Se veiledning om idrettsaktivitet.  og Helsedirektoratets side om temaet.

 

Hvor finner næringslivet i Tolga oppdatert informasjon?

Det er krevende tider for næringslivet og nyhetsflommen er enorm i forhold til koronaviruset.
Det kan være vanskelig for næringslivet til enhver tid å finne riktig og relevant informasjon.

Klosser Innovasjon har laget en nettside som stadig oppdateres. Her finner dere hvilke tiltakspakker som tilbys, hvilke regler som er gjeldende, oppdatert informasjon rundt krisetiltak, støtteordninger, permitteringer osv. Se nettsiden ved å klikke på denne lenken.

Hvor lenge varer koronatiltakene ?

Regjeringen viderefører alle koronatiltak til over påske, det vil si til og med 13.april 2020.

Det betyr:

 • Skoler og barnehager holder stengt
 • Alle kultur-og idrettsarrangement er forbudt
 • Karantenereglene gjelder fortsatt for personer som har vært i kontakt med smittede/vært på utenlandsreise/er smittet: Gjelder isolasjon i 14 dager
 • Hold 2 meters avstand inne (gjelder ikke hjemme)
 • Ikke mer enn 5 personer må samles ute
 • Hytteforbudet gjelder (forbud mot å dra hytte i annen kommune enn den du bor i)
 • Forbud for utenlandsreiser for helsepersonell som arbeider med pasientbehandling, gjelder ut april 2020
 • Husk at gode hygienetiltak fortsatt er viktig!
Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende
Pressemelding fra Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner; oppfordrer til karantene

Kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset  fattet 19. mars likelydende vedtak om karantene.Det er den 25. mars blitt enighet mellom disse kommunene om at vedtak fra 19. mars ikke forlenges. Likevel oppfordres det sterkt om at tilreisende til Fjellregionen går i karantene i 14 dager når de kommer hit. Les hele pressemeldingen ved å klikke på denne lenken. (PDF, 90 kB)

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som arbeider med pasienter

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra  12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Reiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. 

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Kollektivtransport

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Adgangskontroll i helseinstitusjoner

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette.

Butikker holder åpent som vanlig

Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.

Coop Prix Tolga tilbyr nå en løsning som innebærer at man slipper å gå inn i butikklokalet for å handle, men hvor betjeningen ordner til varer som kan hentes utenfor butikken og betales med vipps. Ta kontakt med butikken på telefon 624 94 435 eller 404 47 394 for detaljer om ordningen.

Kjøreregler for butikker:
• Gi tydelig og god hygieneinformasjon til kunder ved inngangen
• Ha håndsprit- dispenser/antibac ved inngang
• Sikre god hygiene i butikken (håndtak på dører, handlevogner etc.)
• Sikre tilfredsstillende avstand mellom kunder (og personale) og sette maksimumstall på antall kunder i butikken
• Vi oppfordrer kjøpesentre til å innrette arealer og begrense antall kunder slik at kundene holder god avstand og flyt, og at det ikke oppstår klynger på innvendige eller utvendige arealer
• Alle serveringssteder oppfordres til å stenge, med unntak av take-away

Karantene for alle som har reist utenfor Norden

Regjeringen fraråder også alle reiser som ikke er strengt nødvendig, og vil sette alle som har reist utenfor Norden etter 27. februar, i karantene i 14 dager når de kommer hjem.Husstandsmedlemmer til personer som har reist utenfor Norden, må ikke sitte i karantene.

 

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer

Vi får mange spørsmål om forbudet mot opphold på fritidseiendommer og om dispensasjon til å oppholde seg på hytta. Her ser du forskriften:

 

Hjemmekarantene

Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller har vært i land utenfor Norden siste 14 dager.

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. Dersom du har nærkontakt til en person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege.

Ved sykdom følges råd for hjemmeisolering:

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og
vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Kan barna være ute å leke sammen nå som skolene er stengt?
Helsemyndighetene anbefaler at barna leker i mindre grupper, helst bør kun søsken omgås hverandre tett, er rådene fra Folkehelseinstituttet. Det er ikke noe i veien for at barna leker ute. Dersom de leker med andre barn enn søsken bør det helst være litt avstand, men det er foreløpig ikke lagt ned «forbud» mot at barn leker sammen ute.
 

 

 

Personer med utviklingshemming og koronavirus

På nettsidene til Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming finner du informasjon om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming. Målgruppen er først og fremst ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men også andre kan ha interesse av informasjonen.

Brukere og pårørende i Tolga kommune kan også kontakte fagleder på tlf: 474 74 404.

 

 

Kjøreregler og gode råd:


• Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
• Hold hendene unna munn/ansikt
• Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk
• Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt. Hold avstand!
• Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme
• Hold deg hjemme ett døgn etter at du er symptomfri
• Testing avgjøres etter kriterier fra Folkehelseinstituttet www.fhi.no
• Ring fastlege/legevakt bare hvis du får alvorlige symptomer
• Alle MÅ overholde karantenereglene!
• Ikke reis på hytta – hold deg hjemme
• Ikke hamstre – det er verken varemangel eller mangel på legemidler i Norge
• Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper
• Bruk hjemmekontor, digitale møter etc. så mye som overhodet mulig 
• Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig
• Unngå utenlandsreiser og unødvendige flyreiser innenlands
• Forsamlinger med mer enn ti personer må unngås 
• Avlys sosiale sammenkomster (russearrangement, bursdager, kaffebesøk, familietreff) 
• Alle i husstanden oppfordres til å holde seg hjemme 
• Handle i nærbutikken, og slik at kun en person handler pr. husstand, færrest mulig ganger i uka. 
• Unngå å gå i butikken om du har symptomer på luftveisinfeksjon 
• Eldre og sårbare grupper anbefales å holde seg hjemme
• Be naboen om hjelp og hjelp naboen – men vær obs på smitte!
• Respekter stenging av og forbud mot ulike arrangement og tilbud
• Alle helseinstitusjoner skal innføre adgangskontroll og alminnelig besøksstans
• Alle landets barnehager, skoler og universiteter/høyskoler holdes midlertidig stengt
• Kommunene må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner, og barn med særlige omsorgsbehov

 • Vurder om henvendelser til kommunen kan vente til etter krisen.

Alle innbyggere i Innlandet oppfordres til å være gode forbilder!
Følg med på rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet!
 

Slik kan smitte forhindres: 

 Klikk for stort bilde 

 

Informasjon til barn og unge: