Oppdatert info om koronasituasjonen i Tolga

Hvor kan du teste deg:

Testing ukedagene:

Har du mistanke om at du kan være smittet av koronavirus ta kontakt med Tolga legekontor på tlf:62 49 65 01 for å gjøre en avtale om testing. Det er viktig at du gjør en avtale før du møter opp. Nord-Østerdal legevakt er tilgjengelig etter legekontorets stengetid, tlf: 116 117. Kommunens koronatelefon 901 47 166 kan ringes for generell informasjon og veiledning. 

Testing i helgene:

Et interkommunalt samarbeid lokalisert i tilknytning til Tynset legekontor, Tjønnmosenteret, tilbyr testing i helgene. Time må bestilles på legevaktsentralen 116 117. Selve testingen foregår mellom kl. 10.00-12.00 hver helg, både lørdag og søndag.

Hvilke regler gjelder nå? 

Se helsenorge.no for nasjonale regler og anbefalinger.

Smitte og risikonivå i Tolga kommune:

Kommunens vurdering av risikonivå: Nivå 1 (kontroll). Les mer om risikonivå på nettsiden til fhi.

Klikk for stort bilde Helsedirektoratet  

 

 

 

 

Om vaksinering i Tolga kommune

Om vaksineering i Tolga

Tolga kommune vaksinerer nå aldersgruppen 65-74 år, men disse samkjøres også med personer mellom 18 og 64 år med sykdommer og tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

BioNTech/ Pfizer sin vaksine, også kalt Comirnaty: Alle beboere på Tolga omsorgstun er fullvaksinert. 

AstraZeneca- vaksinen: FHI og Legemiddelverket har fra og med 11.mars 2021, besluttet å midlertidig stanse all vaksinering med AstraZeneca-vaksinen i Norge. Tolga kommune har mottatt 100 doser av denne vaksinen som nå vil lagres inn til undersøkelsen er gjennomført.

 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Klikk for stort bilete - Klikk for stort bilde 

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Prioritering ved vaksinering

Ved vaksinering mot covid-19, følger Tolga kommune de faglige anbefalingene fra sentrale Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

FHI sin anbefaling er at følgende grupper vaksineres først:

1.Beboere ved omsorgstunet og helsepersonell

2.Alder 85 år eller eldre

3.Alder 75 til 84 år

 

Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko i forbindelse med:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 1. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand
 2. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/tilstand
 3. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand

Med underliggende sykdom eller tilstand menes følgende:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • Hjerneslag 

 

Hva er definert som underliggende sykdom eller tilstand?

Det er Folkehelsesinstituttet som definerer hva som er en underliggende sykdom/tilstand, og her er listen: 

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Hvordan foregår vaksineringen?

Vaksinen settes i overarmen. Du får to doser vaksine med minst 21 dagers mellomrom. 

Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid. Tidspunkt for andre dose får du når første vaksine er satt.  

Når du blir kontaktet vil vi spørre deg om forskjellig opplysning slik at både du og vi skal føle oss trygge under vaksineringen. Her oppgir du informasjon om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Har du ikke fastlege på Tolga legekontor ber vi deg fylle ut  en egenerklæring. Ved behov for bistand med utfylling av skjema ta gjerne kontakt med din fastlege for utfyllende informasjon om f. eks. dine diagnoser. 

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter. Helsepersonell er tilstede og passer på at du reagerer normalt på vaksinen. 

 

Når skal jeg vaksinere meg?

Nasjonale helsemyndigheter har bestemt hvem som skal få vaksine først. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger prioriteres aller først, så personer over 85 år. Deretter følger andre eldre over 64 år og personer i alderen 18 til 64 år med bestemte underliggende sykdommer og tilstander.

Akkurat når du får tilbud om vaksine kommer an på alderen og helsetilstanden din. Vi vet ikke nøyaktig når alle i kommunen får tilbud om vaksine. Er du ung og frisk må du nok forberede deg på å vente litt til på vaksinering.

Hvilken vaksine får jeg?

Det kommer flere ulike vaksiner mot korona, men den første som blir tilgjengelig er fra firmaet Pfizer. Flere vaksiner som inngår i avtalen som Norge har med EU vil komme etter hvert som disse blir godkjent og at Norge velger å ta de forskjellige i bruk.

Pfizervaksinen er den samme som er tatt i bruk i England og USA og har vist seg å ha en effekt på 95 prosent. Uttestingen av vaksinen har vist at den har god effekt og bedre effekt på eldre enn det som ofte er vanlig for vaksiner.  Denne vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom. 

Godkjenning av vaksine

Norge er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet. Legemiddelmyndighetene legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner. Selv om europeiske legemiddelmyndigheter legger opp til raskere prosesser, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.
Det er Legemiddelverket som vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter.  Sannsynligvis vil flere forskjellige vaksiner bli godkjent i løpet av pandemiperioden.  

Hvordan godkjennes koronavaksiner? 

 

 

Skal barn ta vaksine?

Personer under 18 år anbefales ikke å vaksinere seg foreløpig. De vaksinene som så langt finnes er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for de under 18 år som har en alvorlig underliggende sykdom.

Bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke være et problem med denne vaksinen.

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.

 

Ofte stilte spørsmål om koronaviruset:

Hvilke nasjonale tiltak gjelder nå?

Se regjeringens tiltak gjeldene fra 25.mars 2021.

Onsdag 7. april 2021 la regjeringen fram en gjenåpningsplan med fire trinn. Planen er ikke datofestet men sier i hvilken rekkefølge samfunnet skal åpne opp. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

Her vises gjenåpningsplanen.

 

 

 Klikk for stort bilde 

Om testing

Bestille time for testing:

Ring Tolga legekontor for timebestilling, tlf: 624 96 501. Telefontid: Kl. 09.00-11.00 og kl.13.00 - 14.30, mandag-fredag.

Koronatesting på helg:

Kommunene i Nord Østerdal har gått sammen om å bemanne en teststasjon for korona i helgene, på Tjønnmosenteret på Tynset.

Time må bestilles på legevaktsentralen tlf 116 117.

Testing vil foregå mellom kl 10.00-12.00 på lørdager og søndager. 

Vi ber om at alle registrere seg på helsenorge.no , da testsvar kommer dit etter 1-2 døgn. Har du symptomer eller ønsker teste deg pga reising ber vi deg ha så få nærkontakter som mulig til svar på testen er klar.

Har du generelle spørsmål kan du ringe vår koronatelefon mandag-fredag kl.- 08.00-15.30. Tlf: 901 47 166.

 

Kan jeg besøke noen på Tolga omsorgstun?

Retningslinjer for besøk etter covid19 vaksinasjon!

 

Alle beboere på Tolga Omsorgstun er nå fullvaksinert for covid-19 og vil av den grunn nå ha redusert risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har endret flere av rådene for besøk på sykehjem:

 • Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt (ansikt til ansikt) med et begrenset antall uvaksinerte. Fysisk kontakt med andre vaksinerte er lov.
 • Maks 2 personer på besøk samtidig
 • Maks 4 personer på besøk pr. dag.
 • Besøkende loggføres som før med navn i 10 dager.

Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår rengjøres/desinfiseres daglig Det er mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men det er fortsatt usikkert i hvilken grad vaksinen beskytter mot smitte. Vaksinen gir ikke fullstendig beskyttelse.

Vi ønsker å oppfordre alle til å fortsatt være flinke med håndhygiene og tenke over om dere kan være eksponert for smitte før dere besøker noen på sykehjemmet. Det anbefales fortsatt å holde seg hjemme dersom man har luftveissymptomer.

Med vennlig hilsen oss som jobber her

Hvor finner næringslivet i Tolga oppdatert informasjon?

Det er krevende tider for næringslivet og nyhetsflommen er enorm i forhold til koronaviruset.
Det kan være vanskelig for næringslivet til enhver tid å finne riktig og relevant informasjon.

Klosser Innovasjon har laget en nettside som stadig oppdateres. Her finner dere hvilke tiltakspakker som tilbys, hvilke regler som er gjeldende, oppdatert informasjon rundt krisetiltak, støtteordninger, permitteringer osv. Se nettsiden ved å klikke på denne lenken.

Hvor får jeg informasjon?

Kommunens koronatelefon:

Har du mistanke om at du kan være smittet av koronavirus ta kontakt med Tolga legekontor på tlf:62 49 65 01 for å gjøre en avtale om testing. Det er viktig at du gjør en avtale før du møter opp. Nord-Østerdal legevakt er tilgjengelig etter legekontorets stengetid, tlf: 116 117. Kommunens koronatelefon 901 47 166 kan ringes for generell informasjon og veiledning. 

Legevakt:

Nord-Østerdal legevakt er lokalisert på Tynset sykehus.

Tynset har felles legevakt med Folldal, Alvdal, Rendalen og Tolga kommune. Etter kl. 15.30 kan legevakta kontaktes på tlf. 62 48 22 11, eller 116 117. Vakthavende lege vil vurdere om pasienten kan vente til neste dag, om pasienten sjøl kan komme til legevakta eller om legen må rykke ut på hjembesøk.

Nasjonale retningslinjer:

Tolga kommune følger de nasjonale retningslinjene og anbefalinger. Se gjeldene regler på helsenorge.no.

Hvilke regler gjelder på skolene og barnehagene?
Til deg som har påvist eller sannsynlig covid-19 og er satt i hjemmeisolering

 

Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19, må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering er for deg som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus.

Dette gjelder for hjemmeisolering: 

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport.
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • De du bor sammen med, må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg, og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, og før du skal ut av huset.
 • Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

For mer informasjon se folkehelseinstituttets nettside.

Hvor finner du riktig informasjon?

Har du mistanke om at du kan være smittet av koronavirus ta kontakt med Tolga legekontor på telefon 624 96 501 for å gjøre en avtale om testing. Nord-Østerdal legevakt er tilgjengelig etter legekontorets stengetid, tlf: 116 117. Kommunens koronatelefon 901 47 166 kan ringes for generell informasjon og veiledning.

For oppdatert informasjon se:

Folkehelseinstituttet 

Helsedirektoratet 

Legevakt: 116 117. 

 HelseRespons: Her kan du fornye resept og bestille timeavtaler osv.digitalt.

Her får barn og unge hjelp

Disse kan du ta kontakt med:

 

Alarmtelefon for barn og unge:

Du kan ringe eller sende melding til alarmtelefonen hvis du ikke føler deg trygg hjemme. Du kan også ta kontakt med alarmtelefonen hvis du er bekymret for noen du kjenner:

Telefon:116 111

SMS: 47 71 61 11

Alarm: alarm@11611.no 

 

Barnevernvakta:

Vakttelefon mandag-fredag: 47 97 67 80 ( kl. 08.00-15.00).

Vakttelefon helg og helligdager: 40 40 40 15 (døgnåpen).

 

Ung.no:

Ung.no (informasjonskanal for ungdom)
Ung.no har chattekanal på siden sin.

Kors på Halsen


På Kors på halsen kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på deg og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis.

Tlf: 80 03 33 21

Rustelefonen


Du kan ta kontakt med Rustelefonen hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Tlf: 08588

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet)


Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.

Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.

Nasjonale telefoner og nettsider

Har du generelle spørsmål om korona?

Nyttige linker

Informasjon på andre språk

 

Når skal ungdom og voksne holde seg hjemme fra skole/arbeid?

Klikk for stort bilde FHI

Hvor kan jeg få råd og hjelp sjøl om offentlige kontorer er stengt?

Her har vi samlet noen hjelpetilbud som nås pr telefon/digitalt:

 

NAV Nord-Østerdal:

Tlf:  406 38 016 / 55 55 33 33

Ta også kontakt via "Min side" på nav.no

 

Veiledningstelefon -mekling   

Det er opprettet en nasjonal veiledningstelefon for foreldre som opplever det kritisk å ikke få bestilt eller gjennomført mekling i så lenge familievernkontorene er stengt. Disse kan henvende seg for informasjon og veiledning på tlf. 400 31 501.

Telefonen er betjent på hverdager mellom kl. 09:00 – 14:00.

Klikk for stort bilde 

Krisesenter:

Krisesentertilbud er et tilgjengelig lavterskeltilbud for personer utsatt for vold i nære relasjoner. Målgruppen for krisesentertilbudet er kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. I Tolga kommune har vi avtale med og bruker Gudbrandsdal Krisesenter.

Kontaktinfo:

Gudbrandsdal Krisesenter IKS

Skoletorget 6 D
2609 Lillehammer

Tlf:  61 27 92 20
Mobil:414 81 220

post@gudbrandsdal-krisesenter.no

Hvordan bevare en trygg digital hverdag med koronatiltak?

Mange opplever nå en ny og kaotisk hverdag med en rekke nye tekniske utfordringer når vi sammen må tilpasse oss for å bekjempe koronaviruset. Nettvett.no har gode råd og tips for hvordan du bevarer en trygg digital hverdag både akkurat nå og i tiden fremover. Der får du informasjon om alt fra hvordan du får et trygt hjemmekontoret, hva som er de største digitale truslene og hvordan du beskytter deg mot disse, til hvordan du kan  unngå å bli rammet av svindelforsøk og falske nyheter.

Vær også obs på falske nyheter som spres på sosiale medier og nettsider. Faktisk.no  og helsenorge.no er gode kilder for å sjekke ut fakta i saker du leser.