Informasjon om koronasituasjonen i Tolga

I Tolga kommune er det de nasjonale retningslinjene som gjelder.

Test deg raskt – også hvis du får lette symptomer. 
Tidlig testing hjelper oss å oppdage og stoppe smitten.

Følg gode smittevernråd:

Vi oppfordrer alle til å ta gode smittevernvalg i hverdagen:

 • Hold avstand til andre.
 • Ha rene hender.
 • Bli hjemme hvis du er syk.

Testing:

Time for testing bestiller du ved å ringe Tolga legekontor, tlf: 624 96 501.

Informasjon:

Har du spørsmål om koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager kl. 08.00-15.30.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

Vaksinering:

Vaksinering foregår på legekontoret/ helsestasjonen. Innkalling skjer på sms/telefon. Les mer om vaksinering i Tolga lenger ned på siden.

 

 Klikk for stort bilde fhi  

 

Om vaksinering i Tolga kommune

Prioritering ved vaksinering

Ved vaksinering mot covid-19, følger Tolga kommune de faglige anbefalingene fra sentrale Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det. Prioriteringsrekkefølgen ser du ved å klikke på denne linken.

 

Om vaksinering i Tolga

Du får tilbud om vaksine på sms. Det har vært 2 dager med massevaksinering høsten 2021. Alle innbyggere har nå fått tilbud om vaksine. Er det noen som ønsker time ta kontakt med legekontoret.

15.september starter vaksinering av gruppen 12-15 år.

 

 

 

Klikk for stort bilete 

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

Koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Hva er definert som underliggende sykdom eller tilstand?

Det er Folkehelsesinstituttet som definerer hva som er en underliggende sykdom/tilstand, og her er listen: 

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Godkjenning av vaksine

Norge er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet. Legemiddelmyndighetene legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner. Selv om europeiske legemiddelmyndigheter legger opp til raskere prosesser, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.
Det er Legemiddelverket som vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter.  Sannsynligvis vil flere forskjellige vaksiner bli godkjent i løpet av pandemiperioden.  

Hvordan godkjennes koronavaksiner? 

 

 

Hvordan foregår vaksineringen?

Vaksinen settes i overarmen. Du får to doser vaksine med minst 21 dagers mellomrom.  Om ikke annet avtales går det 6 uker mellom dose 1 og 2 for personer under 65 år med underliggende sykdom. For personer under 65 år uten underliggende sykdom vil pr.d.d doseintervallet være 12 uker.  

Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid, i samme kommune som du fikk dose 1. Tidspunkt for andre dose får du pr SMS når første vaksine er satt.   

Når du kommer for vaksinering må du fylle ut et Egenerklæringsskjema slik at både du og vi skal føle oss trygge under vaksineringen. Her oppgir du informasjon om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. 

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter. Helsepersonell er tilstede og passer på at du reagerer normalt på vaksinen. 

 

 

Når skal jeg vaksinere meg?

Nasjonale helsemyndigheter har bestemt hvem som skal få vaksine når. 

Akkurat når du får tilbud om vaksine kommer an på alderen og helsetilstanden din. Vi vet ikke nøyaktig når alle i kommunen får tilbud om vaksine. Tolga legekontor tar kontakt med deg når det er din tur. Kontakt gjerne din fastlege for veiledning om du er i tvil om du vil/ kan ta vaksinen eller ikke.  

 

Ofte stilte spørsmål om koronaviruset:

Hvor finner jeg riktig informasjon?

Har du mistanke om at du kan være smittet av koronavirus ta kontakt med Tolga legekontor på telefon 624 96 501 for å gjøre en avtale om testing. Nord-Østerdal legevakt er tilgjengelig etter legekontorets stengetid, tlf: 116 117.

Har du spørsmål om koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager kl. 08.00-15.30.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp.

For oppdatert informasjon se:

Folkehelseinstituttet 

Helsedirektoratet 

Legevakt: 116 117. 

 HelseRespons: Her kan du fornye resept og bestille timeavtaler osv.digitalt.

Hva gjør jeg etter svar på test?

Ved negativ PCR-test 2 (re-test):

De som har sittet i karantene og får svar på at testen er negativ kan gå ut av karantene. Det er likevel viktig at du overholder nasjonale smittevernregler og kjenner til begrensningene i den kommunale forskriften. (PDF, 72 kB)

Ved positiv PCR-test 2 (re-test):

De som har sittet i karantene og får svar på at testen er positiv har utviklet Covid-19 sykdom i perioden fra PCR- test 1. De må da gå i isolasjon som en smittet person. Nærkontakter må i karantene eller isolasjon (isolasjon hvis en har symptomer).

 

Covid-19 syk og ut av isolasjon:

De som har vært syke av Covid -19 kan også komme tilbake på arbeid, skole og barnehage når det er gått 10 døgn etter symptomdebut og feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. Les mer om dette på nettsiden til fhi. 

 

Karantene og ventekarantene

Dersom du bor sammen med en person som er i smittekarantene, skal du være i ventekarantene.

Du skal være i ventekarantene fram til: 

 • den som er i smittekarantene har fått negativt svar på den første testen

eller

 • karantenetiden på 10 døgn, til den i smittekarantene er over. Dette gjelder dersom personen ikke tester seg.

eller

 • du selv tester negativt på en koronatest (PCR), tatt tidligst tre døgn etter at personen i smittekaratene hadde nærkontakt med en smittet person.

Du trenger ikke å være i ventekarantene hvis: 

 • du er vaksinert (3 uker etter første dose)
 • den som er i smittekarantene er vaksinert (3 uker etter første dose) 
 • du de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, og har dokumentasjon på det fra norsk helsetjeneste.

Hvis du ikke deler bolig med den som er i smittekarantene, trenger du vanligvis ikke å gå i ventekarantene. Kommuner med høyt smittenivå kan ha behov for å sette flere personer i ventekarantene.

Les mer om karante og ventekarantene på helsenorge.no sine nettsider.

Klikk for stort bilde fhi  

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer.

For deg i hjemmeisolasjon gjelder:

 • Du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut, men du kan være i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.
 • Andre må hjelpe deg med nødvendige ærend.
 • Du skal helst holde minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Du bør ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Gjennomfør hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som dere ofte tar på.

Oppholdssted for isolasjon

Du isoleres i hjemmet, på egnet oppholdssted eller eventuelt i helseinstitusjon.

Kommunen er ansvarlig for at du har et egnet sted å gjennomføre isolasjonen på. Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

Kommunen skal sørge for at personer i innreisekarantene på karantenehotell som blir bekreftet smittet med covid-19 snarest mulig får et egnet oppholdssted for å gjennomføre isolasjon.

Avslutte isoleringen

Du kan avslutte isoleringen når det har gått 10 døgn etter symptomdebut og du er feberfri i minst 24 timer. For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Dersom du ikke får symptom kan isoleringen avsluttes når det har gått 10 dager fra det tidspunktet du tok den positive koronatesten.

Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon.

Klikk for stort bilde fhi  

Til deg som har påvist eller sannsynlig covid-19 og er satt i hjemmeisolering

 

Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19, må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering er for deg som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus.

Dette gjelder for hjemmeisolering: 

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport.
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • De du bor sammen med, må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg, og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, og før du skal ut av huset.
 • Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

For mer informasjon se folkehelseinstituttets nettside.

Råd for deg som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19

Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 beskytter godt, men gir ingen garanti mot å bli smittet og være smittsom. Her beskriver Folkehelseinstituttet hva det betyr å være beskyttet og fullvaksinert, og hvilke råd og regler som gjelder for disse gruppene:

Beskyttelse mot Covid-19 etter vaksine eller gjennomgått infeksjon

Selv om koronavaksine gir stor grad av beskyttelse mot covid-19 allerede 3 uker etter første dose, trengs det to doser for best mulig effekt og varighet. Vaksine bidrar også til å begrense smittespredning. Vi vet ennå ikke sikkert hvor lenge beskyttelsen varer.  Så langt er det vist at beskyttelsen varer i minst et halvt år, men antagelig varer mye lenger - det kommer det mer kunnskap om etter hvert.

Tilsvarende vet vi at det er svært sjelden at noen får sykdommen på nytt de første månedene etter gjennomgått covid-19. For best mulig effekt og varighet av beskyttelsen anbefales de som har gjennomgått infeksjonen å ta en vaksinedose.

Likevel gir verken gjennomgått infeksjon eller vaksine noen garanti mot covid-19 eller mot å kunne spre smitte videre. Derfor må også vaksinerte følge de smittevernrådene som til enhver tid gjelder og teste seg dersom man får symptomer som kan passe med covid-19. De få som får covid-19 til tross for at de er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen, vil som oftest få et mildt forløp eller ikke ha symptomer.

Hvem blir regnet som fullvaksinert og beskyttet, og hva mener vi med risikogruppe?

De som blir regnet som «fullvaksinerte» er:

 • De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose. 
 • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon. 

Dersom beskyttelsen skulle avta over tid, kan rådene komme til å endre seg. Dette kan eventuelt medføre råd om oppfriskningsvaksine.

De som blir regnet som «beskyttet» er:

 • De som er fullvaksinerte (se over).
 • De som har fått 1. vaksinedose. Status som beskyttet gjelder fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen. Det vil si at 2. dose må settes senest 14 uker etter første dose for å opprettholde status beskyttet inntil man regnes som fullvaksinert.  
 • De som har gjennomgått infeksjon. Status som beskyttet gjelder i 6 måneder etter den positive prøven.

Definisjonene knyttet til vaksine gjelder de som har fått vaksine som er godkjent av det europeiske legemiddelkontoret EMA. Alle vaksiner som blir gitt i Norge er godkjent av EMA.

De som er omfattet av begrepet «risikogruppe» er:

 • Personer 65 år eller eldre
 • Personer fra 18 år med enkelte definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19 (medisinske risikogrupper).

Hvilke råd gjelder hjemme?

 • I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
 • Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede
 • Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det.

Hvilke råd og regler gjelder ute blant folk?

 • Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.
 • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind.

Hvilke karanteneregler gjelder for de som blir regnet som beskyttet?

Det finnes forskjellige typer karantene:

 • Innreisekarantene – etter å ha vært i utlandet
 • Smittekarantene – etter nærkontakt med en koronasmittet person
 • Ventekarantene – midlertidig karantene for personer som bor sammen med en som er i smittekarantene. Varer til den som er i smittekarantene har testet negativt eller personen i ventekarantene har testet negativt.

Unntak fra karantene for vaksinerte:

 • Smittekarantene:
  • Fullvaksinerte har unntak for smittekarantene som ellers gjelder for nærkontakter av en smittet.
  • De som regnes som «beskyttet» kan også få unntak hvis de tar PCR-test mellom døgn 3 og 7.
 • Ventekarantene:
  • Unntak dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene og/eller husstandsmedlemmet i ventekarantene er vaksinert for minimum 3 uker siden («beskyttet»)
 • Innreisekarantene:
  • Unntak for utenlandsk helsepersonell i arbeidstida dersom strengt nødvendig for kritisk samfunnsfunksjon (§ 6e tredje ledd), forutsatt negativ test ved ankomst til Norge.

Se også fhi sin nettside.

Hva gjelder for skolene og barnehagene i Tolga?

Skoler og barnehager driftes nå på grønt nivå.

Info om praktiske forhold sendes hjemmene fra hver skole og barnehage. Se også udir.no om «Veiledere om smittevern i barnehager og skoler» og «trafikklysmodellen»Trykk på denne lenka for mer informasjon om drift av skoler og barnehager etter pinse. (PDF, 423 kB)

Se oppdaterte smittevernveiledere for skoler og barnehager

Hvilke nasjonale og lokale tiltak gjelder nå?

I Tolga kommune er det de nasjonale retningslinjene som gjelder.

Nasjonale tiltak: 

Se gjeldene oversikt over nasjonale tiltak på regjeringens nettside.

Onsdag 7. april 2021 la regjeringen fram en gjenåpningsplan med fire trinn. Planen er ikke datofestet men sier i hvilken rekkefølge samfunnet skal åpne opp. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv. Her vises gjenåpningsplanen.

Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster:

Det er begrensninger på hvor mange som kan samles, og det er viktig å både følge råd og restriksjoner. Se Helsenorge.no for gode råd.

 

  

Kan jeg besøke noen på Tolga omsorgstun?

Omsorgstunet er åpent for besøk etter avtale. De som kommer hit på besøk må være helt friske, ikke være i karantene eller ha vært i nærkontakt med noen som kan være utsatt for smitte. Vi anbefaler bruk av munnbind og avstand på 2 meter. Ring vakttelefon på omsorgstunet for å avtale besøk. Tlf: 400 32 025. Eller vakttelefon hjemmebaserte tjenester, tlf: 906 68 110.

Hvor finner næringslivet i Tolga oppdatert informasjon?

Det er krevende tider for næringslivet og nyhetsflommen er enorm i forhold til koronaviruset.
Det kan være vanskelig for næringslivet til enhver tid å finne riktig og relevant informasjon.

Klosser Innovasjon har laget en nettside som stadig oppdateres. Her finner dere hvilke tiltakspakker som tilbys, hvilke regler som er gjeldende, oppdatert informasjon rundt krisetiltak, støtteordninger, permitteringer osv. Se nettsiden ved å klikke på denne lenken.

Her får barn og unge hjelp

Disse kan du ta kontakt med:

 

Alarmtelefon for barn og unge:

Du kan ringe eller sende melding til alarmtelefonen hvis du ikke føler deg trygg hjemme. Du kan også ta kontakt med alarmtelefonen hvis du er bekymret for noen du kjenner:

Telefon:116 111

SMS: 47 71 61 11

Alarm: alarm@11611.no 

 

Barnevernvakta:

Vakttelefon mandag-fredag: 47 97 67 80 ( kl. 08.00-15.00).

Vakttelefon helg og helligdager: 40 40 40 15 (døgnåpen).

 

Ung.no:

Ung.no (informasjonskanal for ungdom)
Ung.no har chattekanal på siden sin.

Kors på Halsen


På Kors på halsen kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors. De hører på deg og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis.

Tlf: 80 03 33 21

Rustelefonen


Du kan ta kontakt med Rustelefonen hvis du lurer på noe om rusmidler, rusmiddelbruk og problemer knyttet til rus.

Tlf: 08588

Mental helses hjelpetelefon (åpen 24 timer i døgnet)


Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.

Mental helse har også chattetjeneste på sidetmedord.no.

Nasjonale telefoner og nettsider

Har du generelle spørsmål om korona?

Nyttige linker

Informasjon på andre språk

 

Når skal ungdom og voksne holde seg hjemme fra skole/arbeid?

Klikk for stort bilde FHI

Hvordan fungerer koronasertifikatet?

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du kan logge deg inn på helsenorge.no og se sertifikatet ditt der.

Aktuelle videoer:

 

Videohilsen fra ordfører

 

Om karantene, ventekarantene, isolasjon