Personvernerklæring i Visma HRM

Personvernerklæring Tolga kommune

Opplysninger registrert i lønns- og personalsystemet Visma HRM.

Behandlingsansvarlig, rettslig grunnlag og formål

Tolga kommune behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar i henhold til personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er rådmannen som har behandlingsansvaret, og det daglige ansvaret er delegert til personalavdelingen.

Hvilke personopplysninger registreres og behandles

Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet.

Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes kompetanse, arbeidsbeskrivelse, tilrettelegging av vedkommendes arbeid og stillingssøknader. Stillingssøknadene blir lagret i kommunens sak- og arkivsystem og lønns- og personalsystemet.

I tillegg registreres opplysninger om tilgangsstyring i IKT-systemet.

Hvor hentes opplysningene fra

Opplysningene hentes fra de ansatte selv.

Utleveres opplysningene til tredjeparter

Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.

Hvilke rettigheter har den registrerte

Den ansatte kan ved forespørsel se alle opplysninger som er registrert, i henhold til personopplysningsloven § 18. Informasjonen er i hovedsak tilgjengelig via den ansattes egen portal til Visma HRM.

Hvordan sikres opplysningene

Opplysninger som samles inn, lagres på egne servere som driftes av IKT Fjellregionen IKS, og i personalarkivet i Tolga kommune. Det er kun Tolga kommune som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Kontaktinformasjon:
Tolga kommune personalavdelingen.