Økonomi og skatt

Fastsetting av skatt for personer og foretak gjøres av Skatteetaten som er et statlig kontor med tlf. 800 80 000. Skatteetaten for Nord-Østerdal har kontor på Tynset.

Kommunen har ansvar for innkrevingen av skatten. Tolga kommune har et samarbeid med Røros, Os og Holtålen kommuner om skatteoppkreverfunksjonen noe som betyr at for Tolga kommune blir nå skatteoppkreverfunksjonen utført av kemnerkontoret på Røros.

For alle spørsmål om skatt, ligningen din og ellers annen kontaktinfo, se Røros kommune sin hjemmeside om kemnerkontoret.

Kommunen har også ansvar for fastsetting av eiendomsskatt i kommunen. Mer informasjon om eiendomsskatt i Tolga kommune finner du under plan, bygg og eiendom.

Har du spørsmål og fakturaer angående kommunale avgifter, kan du ta kontakt med

konsulent på økonomikontoret eller enheten som fakturaen gjelder.

Spørsmål om budsjett og økonomiplan rettes til økonomisjef.

Mottar du fremdeles papirfaktura?

Da kan Avtalegiro være et alternativ. Avtalegiro er tilpasset de forbrukerne som ønsker automatisk betaling av regningene sine. Med denne løsningen besørger banken at de faste regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Du får god oversikt ved at du får varsel minst 7 dager før forfall, og kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften. Du kan registrere deg i nettbanken neste gang du betaler en regning fra oss.

Efaktura er et annet alternativ. Da får du fakturaen rett i nettbanken.

 

Mer om økonomi

Nyttige lenker
Kommunale avgifter

Kommunale avgifter omfatter vann, avløp, septiktømming, renovasjonsgebyr og eiendomsskatt. Gebyrene sendes til den som står oppført som eier av eiendommen i henhold til matrikkelen (eiendomsregisteret).

Kommunale gebyrer faktureres over 4 terminer årlig med forfall medio mars, juni, september og november. Fritidsrenovasjon faktureres separat en gang i året.


Ved eventuell salg av eiendommen midt i en termin ber vi om at kjøper og selger blir enige seg imellom om fordelingen av kommunale gebyrer. Det blir ikke sendt ut delfaktura og vi forutsetter at fakturabeløpet blir betalt samlet.

Krav på kommunale gebyrer er sikret ved lovbestemt pantelov § 6-1 i eiendommen. Det betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysing og går foran alle andre heftelser i eiendommen. Panteretten kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.

Gebyrene for kommunale avgifter ser du ved å klikke på denne lenken.