Næring

Landbruk, bygdeturisme, offentlig virksomhet og andre tradisjonelle næringer står sterkt i Tolga.

Som etablerer og næringsdrivende ønsker kommunen å være behjelpelig med råd. Tolga kommune har inngått samarbeidsavtale med Rørosregionens Næringshage AS (RNH). Det innebærer at bedrifter i Tolga kan bli medlem og derigjennom få tilgang på den kunnskap RNH besitter og det virkemiddelapparatet og de nettverkene de har tilgang på. Også kommunen kan benytte seg av RNH. Les mer om Rørosregionen Næringshage på deres hjemmeside.

Ansvaret for næringssaker ligger hos landbruk- og næringssjef. Det er viktig med god dialog mot næringslivet og tilstedeværelse. Det er bare å ta kontakt med landbruks-og næringssjef ved spørsmål og henvendelser.

Tolga kommune deler hvert år ut priser til årets tilbakeflytter og årets grunder/entreprenør. Her er det bare å foreslå kandidater! Statuettene for prisene gir mer informasjon om tildeling av prisene:

 

 
 
 
 
 
 
Foto: Ask Eide Liell