Svømmehall og gymsal

Tolga svømmehall skulle normalt ha åpnet for publikum i uke 42. Dessverre lar dette seg ikke gjøre denne høsten. Det er nå helt nødvendig å skifte sandfilter i bassenget, før vi kan fylle det med vann. Filtrene er bestilt fra Spania, men vi får de ikke levert før i slutten av oktober. Det betyr i praksis at vi, under forutsetning av at vi faktisk får disse i månedsskiftet, vil kunne åpne svømmehallen i slutten av november. Vi vil komme tilbake til eksakt åpningsdato, når vi har oversikt over dette.

For å kompensere for dette, vil svømmehallen neste vår være åpen for både skoleelever og publikum helt fram til 28. april.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Temperaturen i svømmehallen: 

*  Temperaturen i bassenget vil ligge mellom 29-30 grader.

Bestemmelser i svømmehallen:  

*    Fra kl. 17.00 - 20.00 er det badevakt til stede i svømmehallen. Etter kl. 20.00 er det 18-årsgrense og bading på eget ansvar.

*    Vakt / renholder ordner med billettsalg for bassenget.

*    Barn under 5. klasse skal ha følge med voksen person.

*    Det er forbudt å springe på kanten av bassenget.

*    Stuping fra kanten av bassenget er ikke tillatt.

*    Når bassenget er forbeholdt barn med følge, betyr det kun denne

      gruppen.

*    Jenter må være over 18 år for å få adgang til damebad.

*    Gutter må være over 18 år for å få adgang til herrebad.

   

Bestemmelser i gymsalen:  

*    Vanlige fotballer må ikke brukes. "Indoor football" (filtbelagt) er tillatt.

*    Voldsom fotballsparking bør unngås bl.a. fordi det nå er lagt flere "åpne" vannrør i taket, og disse kan bli skadet (Erstatningsansvar!!).

* Alle grupper i gymsalen skal oppnevne en ansvarlig, og melde det til vakta som er Olov Kirkbakk (413 54 386).

 

Biblioteket

Hovedbiblioteket ligger i kommunehuset. Her kan du låne bøker, e-bøker, lydbøker, filmer og tidsskrifter. 
Biblioteket har to PCer til bruk for publikum og trådløst nettverk. På lesesalen finner du leseplasser, oppslagsverk og lokalhistorisk samling.

Du kan bestille/reservere/søke etter bøker digitalt sjøl ved å benytte deg av bibliotekets elektroniske løsning.

Du kan også benytte deg av løsningen "Meg og Mitt"  ved å logge inn ved hjelp av lånenummer og pinkode. Der kan du også registrere deg som ny bruker og bestille ny pin-kode og passord. Du kan også lage din egen huskeliste.

Bibliotekene i Alvdal, Folldal, Holtålen, Os, Rendalen, Røros, Tynset og Tolga har også sin egen blogg med kortreiste lesetips. De ansatte i de 8 bibliotekene vil der gi deg en ny bokanbefaling hver uke. Det vil være både skjønn- og faglitteratur – gammelt og nytt i god blanding.

 

 

Tolgaslekt

Tolgaslekt samler slekthistorie for Tolga kommune. Informasjon eller spørsmål kan rettes til info@tolgaslekt.no

Se ellers hjemmesiden til Tolgaslekt for oppdatert slekthistorie.

Tolgaboka

For informasjon om gards-og slekthistorie kan Tolgaboka 1968 i Nasjonalbibliotekets arkiver være nyttig.

Olsok i Tolga

Slåttefolket hviler 1 Sindre Riise Feiring av Olsok har lange tradisjoner i Tolga. I dag fremstår det ukelange arrangementet som regionens største kulturarrangement på sommerstid. Både innbyggere, utflytta tolginger og tilreisende fra fjern og nær setter umåtelig pris på “Olsok i Tolga”. Blant nærmere 50 ulike arrangementer spredt utover kommunen, er vi sikker på at du finner flere som passer for deg. Se Olsok i Tolgas hjemmeside for oppdatert informasjon om årets arrangement.

Nord-Østerdal musiker

Nord-Østerdal musiker logo 1Nord-Østerdalmusiker er et tilbud til kor, vokalgrupper, korps, orkester og andre i Nord-Østerdal som trenger hjelp til:

 

 

  • Utvikling av ideer
  • Korarrangement
  • Musikkarrangement
  • Komponering
  • Instruksjon
  • Solistoppgaver

Stillingen er interkommunal for Os, Tolga, Tynset og Alvdal kommuner med
Hans Fredrik Jacobsen og Tone Hulbækmo som ansatte.

Tones spesialiteter er sang, harpe og tanginstrumenter.

Hans Fredriks spesialiteter er fløyter, gitar, torader og saxofon.

Kontakt: 62 49 65 00.

Svømmehall og gymsal

Tolga svømmehall skulle normalt ha åpnet for publikum i uke 42. Dessverre lar dette seg ikke gjøre denne høsten. Det er nå helt nødvendig å skifte sandfilter i bassenget, før vi kan fylle det med vann. Filtrene er bestilt fra Spania, men vi får de ikke levert før i slutten av oktober. Det betyr i praksis at vi, under forutsetning av at vi faktisk får disse i månedsskiftet, vil kunne åpne svømmehallen i slutten av november. Vi vil komme tilbake til eksakt åpningsdato, når vi har oversikt over dette.

For å kompensere for dette, vil svømmehallen neste vår være åpen for både skoleelever og publikum helt fram til 28. april.

 

 

 

 

 

Snekkarlemmen kunstnerresidens

Snekkarlemmen er en kunstnerstyrt residens med vekt på dans og scenekunst, men også litteratur og musikk. Mer informasjon kan ses på Kulturnett Innlandet/ Innlandet fylkeskommune.