Biblioteket

Hovedbiblioteket ligger i kommunehuset. Her kan du låne bøker, e-bøker, lydbøker, filmer og tidsskrifter. 
Biblioteket har to PCer til bruk for publikum og trådløst nettverk. På lesesalen finner du leseplasser, oppslagsverk og lokalhistorisk samling.

Du kan bestille/reservere/søke etter bøker digitalt sjøl ved å benytte deg av bibliotekets elektroniske løsning.

Du kan også benytte deg av løsningen "Meg og Mitt"  ved å logge inn ved hjelp av lånenummer og pinkode. Der kan du også registrere deg som ny bruker og bestille ny pin-kode og passord. Du kan også lage din egen huskeliste.

Bibliotekene i Alvdal, Folldal, Holtålen, Os, Rendalen, Røros, Tynset og Tolga har også sin egen blogg med kortreiste lesetips. De ansatte i de 8 bibliotekene vil der gi deg en ny bokanbefaling hver uke. Det vil være både skjønn- og faglitteratur – gammelt og nytt i god blanding.

Åpningstider høsten 2019:

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Program høsten 2019:

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpningstider Tolga bibliotek:

Tolga - hovedbibliotek
Mandag: 11.00-15.00

Tirsdag: 14.00 - 19.00

 

Skolebibliotek onsdag og fredag.


Tlf: 624 96 534. 

Øversjødalen avdeling
Onsdag 18.00-20.00
Tlf.624 96 261.

 

Løsninger i livet

Klikk for stort bildeDet er 500 år siden den første norske boka ble trykket, og dette feires over hele landet i Bokåret 2019. Nasjonalbiblioteket har fordelt 27 millioner kroner til feiringen, og det blir minst 500 arrangementer i minst 500 forskjellige bibliotek.

I fjellregionen er det tradisjon for samarbeid mellom bibliotekene. «Løsninger i livet» er et felles prosjekt for bibliotekene i Holtålen, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen.
Bibliotekene har fått stønad på kr 200.000,- fra Nasjonalbiblioteket til dette prosjektet.

«Løsninger i livet» er en litterær foredragsserie  der bibliotekene fokuserer på temaene medisin, psykisk og fysisk helse. Målet er å øke leselyst, interesse og kunnskap om disse temaene, og å skape oppmerksomhet om alt bibliotekene kan tilby innen fagområdene – både gjennom skjønnlitteratur, faglitteratur og kunnskap om gode nettressurser innen helseinformasjon,
Arrangementene vil være foredrag, bokbad og forfatterbesøk, og det blir ett foredrag pr. bibliotek. Først ute var Tolga bibliotek mandag 18. mars. Så blir det ca ett foredrag i måneden resten av året. «løsninger i livet» skal bidra til interesse for bøker og lesing, og gjerne trekke nye lånere til biblioteket. Selv om utlånstallene er høye, er det mange som ikke benytter bibliotekene. Det blir derfor gratis inngang, og nye brukere er hjertelig velkomne.

Disse foredragene er planlagt:
Tolga 18. Mars kl 19.00: Thomas Horne: Kunsten å ikke kaste mat.
Os 20. Mai kl 19.00: Ine Wigernæs: Maten og aktiviteten – hvorfor ble det så vanskelig.
Rendalen 31. Oktober:  Johan Kaggestad: Gå! Verdens beste mosjon.
Alvdal 28. September: Charlotte Mohn Gaustad: Om mat, kokekunst og utbrenthet bl.a.

Biblioteken i Holtålen, Folldal og Tynset har spennende planer som annonserers senere.

 

 

Nyttig om kulturtilbudet i Tolga

Biblioteket

Hovedbiblioteket ligger i kommunehuset. Her kan du låne bøker, e-bøker, lydbøker, filmer og tidsskrifter. 
Biblioteket har to PCer til bruk for publikum og trådløst nettverk. På lesesalen finner du leseplasser, oppslagsverk og lokalhistorisk samling.

Du kan bestille/reservere/søke etter bøker digitalt sjøl ved å benytte deg av bibliotekets elektroniske løsning.

Du kan også benytte deg av løsningen "Meg og Mitt"  ved å logge inn ved hjelp av lånenummer og pinkode. Der kan du også registrere deg som ny bruker og bestille ny pin-kode og passord. Du kan også lage din egen huskeliste.

Bibliotekene i Alvdal, Folldal, Holtålen, Os, Rendalen, Røros, Tynset og Tolga har også sin egen blogg med kortreiste lesetips. De ansatte i de 8 bibliotekene vil der gi deg en ny bokanbefaling hver uke. Det vil være både skjønn- og faglitteratur – gammelt og nytt i god blanding.

 

Åpningstider Tolga bibliotek:

Klikk for stort bilde

 

 


 

 

Program høsten 2019:

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Tlf: 624 96 534. 


Øversjødalen avdeling
Onsdag 18.00-20.00


Tlf.624 96 261.

 

Tolgaslekt

Tolgaslekt samler slekthistorie for Tolga kommune. Informasjon eller spørsmål kan rettes til info@tolgaslekt.no

Se ellers hjemmesiden til Tolgaslekt for oppdatert slekthistorie.

Tolgaboka

For informasjon om gards-og slekthistorie kan Tolgaboka 1968 i Nasjonalbibliotekets arkiver være nyttig.

Olsok i Tolga

Klikk for stort bildeSlåttefolket hviler 1 Sindre Riise Feiring av Olsok har lange tradisjoner i Tolga. I dag fremstår det ukelange arrangementet som regionens største kulturarrangement på sommerstid. Både innbyggere, utflytta tolginger og tilreisende fra fjern og nær setter umåtelig pris på “Olsok i Tolga”. Blant nærmere 50 ulike arrangementer spredt utover kommunen, er vi sikker på at du finner flere som passer for deg. Se Olsok i Tolgas hjemmeside for oppdatert informasjon om årets arrangement.

Nytt kulturbygg
Klikk for stort bildeMulighetsstudie skisse1-kulturbygg og barnehage 1 Berg og Østvang AS I løpet av 2019 vil Vidarheim bli revet og et nytt attraktivt «Vidarheim- møteplass» med høy bruksfrekvens, mange aktiviteter for skole, barnehage, folk i alle aldre og øke bruken av den «kulturelle spaserstokken» stå klart.   
 
Kommunestyret vedtok 23.november 2017 å bygge ny barnehage og nytt kulturbygg i tråd med 
Dette innebærer at ny barnehage bygges i dagens formingsavdeling, kulturskolen, kreative fag og fritidsklubben samles i kjeller i dagens formingsavdeling og at nytt kulturbygg bygges med kjøkken og felles foajeløsning med skolen.
Nord-Østerdal musiker

Klikk for stort bildeNord-Østerdal musiker logo 1Nord-Østerdalmusiker er et tilbud til kor, vokalgrupper, korps, orkester og andre i Nord-Østerdal som trenger hjelp til:

 

 

  • Utvikling av ideer
  • Korarrangement
  • Musikkarrangement
  • Komponering
  • Instruksjon
  • Solistoppgaver

Stillingen er interkommunal for Os, Tolga, Tynset og Alvdal kommuner med
Hans Fredrik Jacobsen og Tone Hulbækmo som ansatte.

Tones spesialiteter er sang, harpe og tanginstrumenter.

Hans Fredriks spesialiteter er fløyter, gitar, torader og saxofon.

Kontakt: 62 49 65 00.

Kulturpriser og stipend

Klikk for stort bildeTolgaprisen:
Tolgaprisen har blitt utdelt siden 1953. På bildet ses Tolgaprisvinner -2018 Helga Drude Storbekken med ordfører Ragnhild Aashaug. 

 

 

Tolgaprisvinnere:

År

Tildelt

1953

Egil Storbekken

1954

Synnøve og Bjarne Øverland

1955

Guttorm Lien

1956

Fru Rambøl og U.L. Nybrotts leikaring, Vingelen

1957

Alf Hulbækmo

1958

Torgeir Dahl

1959

Sigrid og Eystein Vingelsgård

1960

Oddfrid og Arnulf Øien

1961

Leif Engesvold

1962

Olav Jordet

1963

Tolga Janitsjar

1964

Jens J. Nygård

1965

Jens P. Ryen

1966

Kirsti og Peder Engset

1967

Alf N. Bakken

1968

Jon T. Haugen

1969

Tolgen Snekkerifabrikk

1970

Esten Gjelten

1971

Tolgen og Vingelen Skytterlag/Skiskytterutvalget

1972

Iver Eide

1973

Per Aas-Eng

1974

Tolga Tusseladdene

1975

Hallvard Nygard og K.E.S. Lund

1976

Kirsti Jordet og Engebret E.Eggen

1977

Oddveig og Karl Hansen

1978

Marius Nytrøen

1979

Rigmor Tollan

1980

Tore Nilsen

1981

Harald Sundberg

1982

(ikke utdelt)

1983

Anders Johnsgård

1984

Tone Hulbækmo

1985

Vingelen Kirke- & Skolemuseum

1986

(ikke utdelt)

1987

Nils Røe

1988

Gudny Hagen Bakken

1989

Ingrid og Jon P. Brennmoen

1990

Sindre Hagen

1991

Nora Storbækken

1992

(ikke utdelt)

1993

(ikke utdelt)

1994

Vingel Singers

1995

Helge Christie

1996

Hans Fredrik Jacobsen

1997

Øversjødalen Skiskytterlag

1998

Sverre Nygård og Inge Trøan

1999

Anne Lise og Odd Arne Vorland

2000

(ikke utdelt)

2001

Holøydalen-Øversjødalen Bygdekvinnelag, Hodalen Bondekvinnelag, Tolga Bygdekvinnelag, Vingelen Bygdekvinnelag

2002

(ikke utdelt)

2003

Sangkoret Sneppen

2004

Jon Vingelen

2005

Ikke utdelt

2006

Øyvin Storbækken

2007

Ikke utdelt

2008

Jostein Nytrøen (Post mortem)

2009

Idar Tollan

2010

Eggen Gardsysteri

2011

Eli Storbekken

2012

Tolga Landbruksverksted v/Per Johan Gjelten

2013

Trygve Nesset og Arve Bjørnstad

2014

Tolga Idrettslag

2015

Arne Espelund og Nils Bakken

2016

Fjellurt ved Gunnhild Skattebu og Birgit Svendsen

2017

Dugnadsgjengen –Øversjødalen

1986

(ikke utdelt)

1987

Nils Røe

1988

Gudny Hagen Bakken

1989

Ingrid og Jon P. Brennmoen

1990

Sindre Hagen

1991

Nora Storbækken

1992

(ikke utdelt)

1993

(ikke utdelt)

1994

Vingel Singers

1995

Helge Christie

1996

Hans Fredrik Jacobsen

1997

Øversjødalen Skiskytterlag

1998

Sverre Nygård og Inge Trøan

1999

Anne Lise og Odd Arne Vorland

2000

(ikke utdelt)

2001

Holøydalen-Øversjødalen Bygdekvinnelag, Hodalen Bondekvinnelag, Tolga Bygdekvinnelag, Vingelen Bygdekvinnelag

2002

(ikke utdelt)

2003

Sangkoret Sneppen

2004

Jon Vingelen

2005

Ikke utdelt

2006

Øyvin Storbækken

2007

Ikke utdelt

2008

Jostein Nytrøen (Post mortem)

2009

Idar Tollan

2010

Eggen Gardsysteri

2011

Eli Storbekken

2012

Tolga Landbruksverksted v/Per Johan Gjelten

2013

Trygve Nesset og Arve Bjørnstad

2014

Tolga Idrettslag

2015

Arne Espelund og Nils Bakken

2016

Fjellurt ved Gunnhild Skattebu og Birgit Svendsen

2017

Dugnadsgjengen –Øversjødalen

2018 Helga Drude Storbekken
 

 

 
 

 

Tolga kommunes ungdomsstipend:
Stipendet har blitt utdelt siden 2004

 

Egil Storbekkens musikkpris: 

Prisen ble stiftet i 2006.

 

Svømmehall og gymsal

Klikk for stort bildeSvømmehall, Tolga 1Tolga har svømmehall og gymsal som ligger tilknyttet skolen.

Svømmehallen åpner for sesongen 28.oktober 2019.

 

 

Åpningsdager er mandag, tirsdag, torsdag kl. 17.-20 (med badevakt) kl. 20-21 (uten badevakt med 18-årsgrense).  

 

Fra kl. 17.00 - 20.00 er det fast badevakt til stede. Etter kl. 20.00 er det 18-årsgrense, og bading på eget ansvar.

 

Her kan du se ansvarlige kontaktpersoner og timer i gymsal og svømmehall:

 

 


Inngang - billettpriser i svømmehallen:
Voksne
(alle over grunnskolealder): kr 40,- pr time,(klippekort kr 300,- for ti klipp).
Barn: kr 20,- pr time, (klippekort kr 150,- for ti klipp).

 Temperaturen i svømmehallen: 

*  Temperaturen i bassenget vil ligge mellom 29-30 grader.

 

Bestemmelser i svømmehallen:  

*    Fra kl. 17.00 - 20.00 er det badevakt til stede i svømmehallen

*    Vakt / renholder ordner med billettsalg for bassenget.

*    Barn under 5. klasse skal ha følge med voksen person.

*    Det er forbudt å springe på kanten av bassenget.

*    Stuping fra kanten av bassenget er ikke tillatt.

*    Når bassenget er forbeholdt barn med følge, betyr det kun denne

      gruppen.

*    Jenter må være over 18 år for å få adgang til damebad.

*    Gutter må være over 18 år for å få adgang til herrebad.

   

Bestemmelser i gymsalen:  

*    Vanlige fotballer må ikke brukes. "Indoor football" (filtbelagt) er tillatt.

*    Voldsom fotballsparking bør unngåes bl.a. fordi det nå er lagt flere "åpne" vannrør i taket, og disse kan bli skadet (Erstatningsansvar!!).

 

Generelt:  

*    Alle brukere av anlegget må rette seg etter pålegg fra vakt/renholder.