Kommunestyre-og fylkestingsvalget 2019

Klikk for stort bilde

Her kan du se valgresultater fra årets kommunestyre-og fylkestingsvalg:

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde

Nyttig informasjon om valg 2019

Har du stemmerett?

Her kan du se hvem som har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019:

  1. Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av 2019, som er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

     2. Statsborgere fra andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som er registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019.

     3. Øvrige utenlandske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 9. september 2019.

 Det er en betingelse at velger ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53.

De som har stemmerett må stå i manntallet i sin kommune. Manntallet for Tolga kommune ligger på servicetorget til offentlig ettersyn  i papirversjon. Manntallet er ikke tilgjengelig elektronisk pga sikkerhetsmessige årsaker. Det samme gjelder det samiske manntallet.

 Velgere med stemmerett, som står i manntallet, får tilsendt valgkort fra Valgdirektoratet senest i august 2019.

 Man må ha med legitimasjon for å kunne stemme ved valget.

Aktuelle lenker
Listeforslag til kommunestyrevalget - Tolga kommune

Listeforslagene og eventuelle tilbakekallinger skal godkjennes innen 1. juni, jf. valgloven § 6-6 (2).
Valgstyret i Tolga godkjente listeforslagene i møte 25. april:

 

Tidligstemmegivning, forhåndstemming, stemme hjemme

Forhånds - og tidligstemmegivning:

I perioden 12.august -6.september kan du forhåndsstemme på kommunens servicetorg i tidsrommet kl. 09.00-15.00.

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din i tide. Dersom du forhåndsstemmer, kan du ikke stemme på nytt valgdagen  9. september. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Ta med legitimasjon!

Har du ikke mulighet til å stemme på valgdagen eller i forhåndsstemmeperioden, kan du fra 1.juli henvende deg til kommunen og avtale tid og sted for å avgi stemme, såkalt «tidligstemme». Du trenger ikke valgkort, men ta med godkjent legitimasjon med bilde. Har du spørsmål se www.valg.no eller kontakt servicetorget. 

Stemme hjemme (ambulerende stemmegiving):

Stemmeberettigede som på grunn av sykdom, uførhet eller annen årsak ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan be om å avgi forhåndsstemme hjemme. Dette kalles ambulerende stemmegivning. Siste frist for å be om ambulerende stemmegivning er tirsdag 3. september.  Det er tilstrekkelig med muntlig henvendelse, ring tlf. 624 96 500. Ambulerende stemmegivning foregår i perioden 3.-5.september.

Information in English-about the Norwegian municipal and county council elections

Individuals who are not Norwegian citizens may vote in municipal and county council elections, provided that they meet certain criteria.

During the Norwegian municipal and county council elections, representatives are elected to municipal and county councils across Norway. These elections are held every four years and the next election is due in 2019.The election day is not set by law; it is determined by the King in the Council of State ahead of each election. The election is traditionally held on the second Monday in September.

Who can vote?

For Norwegian citizens, the rules for the right to vote are more or less the same as for parliamentary elections. Specifically, voters must be 18 years of age by the end of the election year, they must not have lost the right to vote in line with Article 53 of The Constitution of the Kingdom of Norway and they must at some point have been registered in the Population Registry as resident in Norway.

Foreign citizens can also vote in the municipal and county council elections in Norway provided that they meet the above criteria and have been registered in the Population Register as resident in Norway for the last three years before the election day. Citizens from another Nordic country who have been registered in the Population Register as resident in Norway since at least 30 June in the election year also have the right to vote in the municipal and county council elections in Norway.

To vote, the voter must be included on a municipality's register of electors on the day of the election. This provision applies both to Norwegian citizens and foreign citizens.

Who can be elected?

To be elected as a representative of a municipal council or county council, the individual must be nominated on the list of candidates running for election. Norwegian citizenship is not required to be eligible for election to a Norwegian municipal and county council, but the individual must have been resident in Norway for at least three years. Individuals must also be registered as resident in the municipality or county for which they are running for election on the election day.

Individuals who have central administrative roles or occupy positions in the municipality or county are not eligible for election in the municipal or county council elections.

Mandag 9.september 2019 ble kommunestyre-og fylkestingsvalget avholdt i Tolga kommune i følgende kretser:

 

Vingelen krets:

Fjellheim samfunnshus, kl. 10.00-18.00

Tolga krets:

Sætershallen, kl. 10.00-18.00

Øversjødalen krets:

Øversjødalen samfunnshus, kl. 13.00-17.00 

På valgdagen 9. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført.  Manntallet er produsert på bakgrunn av hvor du er registrert som bosatt den 30. juni i 2019. Dersom du har flyttet til annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles innført i manntallet i den kommunen du har flyttet fra. På valgkortet er det angitt hvilke krets og hvor du skal stemme.

Ønsker du å forhåndsstemme/avgi tidligstemme/stemme hjemme kan du ser mer informasjon om dette nedenfor.