Forsiktig når det er glatt. Har du behov for strøsand?

Det er svært glatt. Vi minner om at det finnes kasser med strøsand tilknyttet de ulike bygdelagene i Tolga. Folk kan hente strøsand på følgende steder: 

  • Øversjødalen: Ved Samfunnshuset
  • Hodalen: Ved Hodalen Fjellstue
  • Vingelen: Ved Trygdeboligene
  • Tolga: Kommunehuset, ved inngangen mot banken