Personoversikt


Oppvekst - Barnehagene i Tolga - Lyngbo

Ansatte i avdelingen Lyngbo
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barne- og ungdomsarbeider 48999030-47451298
Barnehagelærer
Barne-og ungdomsarbeider 48999030-47451298
Barnehagelærer
Enhetsleder 474 66 115
Assistent 48999030-47451298
Pedagogisk leder,Lyngbo barnhage 48999030-47451298
Barne- og ungdomsarbeider 48999030-47451298