Vilkår for overgjødsling

Klikk for stort bilde Som tidligere opplyst har Landbruks- og Matdepartementet midlertidig endret forskriften om gjødselvarer av organisk opphav mm., slik at husdyrgjødsel kan spres uten nedmolding frem til 1.oktober i Hedmark.

I den forbindelse er det viktig å være oppmerksom på vilkårene for å kunne søke tilskudd til Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel på eng i Regionalt Miljøprogram (RMP):

  • Minst 75% av husdyrgjødsla må være spredt om våren eller i vekstsesongen, og arealet må være høstet (slått eller beite) etter spredning samme år.
  • Tiden etter siste høsting er ikke definert som vekstsesong. Dersom du sprer husdyrgjødsel etter siste høsting, må du altså passe på at andelen gjødsel som skal være spredt vår/vekstsesong (75% av total mengde) er i varetatt for å være berettiget tilskudd for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel vår-/vekstsesong.