Vil du bli besøkshjem?

Barnevernstjenesten trenger flere besøkshjem som kan gjøre en god jobb for barn i Nord-Østerdal. Besøkshjemmet kan bestå av en eller to trygge og stabile voksne personer som har både husrom og hjerterom. Det stilles ingen krav til formell utdanning for å bli besøkshjem, det er personlig egnethet og engasjement det legges størst vekt på.

Et besøkshjem er et vanlig hjem som kan ta vare på ett eller /flere barn et visst antall ganger pr. måned. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem, men være en ekstra ressurs for barnet og foreldrene. Målet er å gi barnet utvidede muligheter til å delta på aktiviteter, få nye erfaringer og stimulerende oppleve/ser i et trygt og positivt miljø i besøkshjemmet. Det kan også være et mål å gi foreldrene avlastning.

Barnevernstjenesten har nå konkret behov for tre besøkshjem i vårt område for barn i alderen 1-3 år. Barnevernstjenesten godkjenner besøkshjemmet gjennom besøk og samtale. Alle over 18 år i besøkshjemmet må avlegge politiattest. Vi søker etter trygge voksne som evner å se barnets behov og å være tålmodig. Det er ønskelig at de voksne i besøkshjemmet er gode til å skape trygge rammer og gode relasjoner til barn, samt at man kan klare å stå i utfordrende situasjoner. Besøkshjem mottar godtgjøring i henhold til gjeldende satser, samt utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse. Som besøkshjem vil du/dere få tilbud om veiledning fra barnets kontaktperson i barnevernstjenesten. Er dette noe for deg/dere? Ring oss gjerne telefon 47 97 67 80 innen 15. februar hvis du/dere er interessert i å være besøkshjem eller har spørsmål omkring det å være besøkshjem.

Vår besøksadresse er Tynset kommune, Torvgata 1,Tynset.

Hilsen barnevernstjenesten i Nord-Østerdal