Viktig melding fra legekontoret

I henhold til vanlig praksis, velger Tolga legekontor å gå ut med informasjon angående sykemeldinger og legeerklæringer. 

Sykemelding og legeerklæring tilbakedateres IKKE, de vil kun kunne skrives fra første kontakt med legekontoret.