Viktig informasjon om trafikk og skolevei ved Tolga skole, skoleåret 2019/2020

Dette skoleåret vil det foregå bygging ved Tolga skole og Vidarheim. Tidligere ferdselsveier både for kjørende og gående vil bli stengt og alle skal nå komme til Tolga skole via Skoleveien, nord for skolen mot elva. Her er det laget en ny parkeringsplass for ansatte og besøkende på skolen, og for å bringe/hente til SFO. Dette er veien bussene kjører i dag.

I Skoleveien er det ikke adskilt for harde og mye trafikanter.Det skaper et ekstra utfordrende trafikkbilde som ALLE må ta hensyn til.

Elever som går og sykler til skolen må være ekstra påpasselige. Busser som kjører skolebarn til og fra skolen må vise ekstra hensyn.

Vi ønsker ikke at foreldre (privat) i tidsrommet kl. 08.00 – 08.30 kjører inn på Skoleveien og til bussplassen/parkeringsplassen for å sette av sine barn, men finner andre «lommer» i nærheten som ungene kan gå til skolen fra. Dette gjelder også umiddelbart etter skoletid (kl. 13.15 og kl. 14.15).

 

Reidun Joten, rektor/sektorleder

Klikk for stort bilde