Viktig informasjon om Matrikkel, tinglysing av eiendomsoverdragelse med mer.

Som følge av kommune-og regionreformen vil Matrikkelen og Grunnboken bli stengt for oppdatering i en periode før nyttår.

Derfor må saker av følgende typer være kommunen i hende senest 01.desember:

   • eiendomsdannelse og tinglysning av nye eiendommer

   • fradeling av eiendom

   • reseksjonering der en eller flere seksjoner utgår, oppheving av seksjonering

   • feste til grunneiendom

   • adressering og konsesjonsbehandling

Dette gjelder spesielt de sakene som tinglyses før 01.01.2020.

Etter nyttår er det  som vanlig!  Bygge - og delesaker behandles som vanlig i perioden.