Vi tilbyr nå oppfriskningsdose til personer med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp og gravide


Nå kan personer i risikogrupper mellom 18 og 64 år få oppfriskningsdose mot covid-19. Ungdommer  i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom og gravide i 2.og 3.trimester tilbys også oppfriskningsdose. Ellers er det fortsatt vaksinering med oppfriskningsdose (dose 4) for alle som er 65 år og eldre. Du må ringe Tolga legekontor: 624 96 501 for å bestille tid for vaksinering. Foreløpig er det ledige timer tirsdag 20/9 og fredag 30/9.

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:


o organtransplanterte
o alvorlig og moderat immunsvikt
o immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
o hematologisk kreftsykdom siste fem år
o annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
o alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
o Downs syndrom
o kronisk nyresykdom og nyresvikt

o kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
o demens
o kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
o fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
o kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
o hjerneslag
o diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Ungdommer i  aldersgruppen 12-17 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.