Vet du om en Tolgapris-kandidat?

Klikk for stort bilde Da kan du melde fra til Tolga kommune! Forslag på kandidater til Tolgaprisen 2019 sendes:Tolga kommune, Brugata 38, 2540 Tolga/ postmottak@tolga.kommune.no, innen fredag 15. november. Forslagene blir behandlet av formannskapet som Tolgapriskomite, mandag 25. november. Forslagene må være begrunnet.Prisen er i år økt til kr. 10.000,-.

På bildet ses prisvinner i 2018 Helga Drude Storbekken sammen med ordfører Ragnhild Aashaug.