Verdensdag for psykisk helse i dag - #lagplass

Vi trenger å høre til-  #lagplass

Les om årets tema for Verdensdagen for psykisk helse 

I fjor gikk Verdensdagen for psykisk helse inn i en ny treårig strategiperiode hvor vi inviterte til felles innsats mot ensomhet og utenforskap, som er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa.

Besøk oss på stand på COOP

Hver femte person i Norge har få eller ingen å vende seg til når de har det vanskelig, og det er flere som er ensomme nå enn før pandemien. For sårbare og marginaliserte grupper, er utenforskapet enda større. Forskning viser at det å gjøre noe meningsfullt sammen med andre er viktig for å motvirke ensomhet, utenforskap og psykiske belastninger, spesielt i urolige tider.

I fjor oppfordret vi derfor til å skape flere møteplasser. 3000 skoler, arbeidsplasser, organisasjoner, kommuner, fagmiljøer og privatpersoner tok denne oppfordringen på strak arm og skapte sosiale møtepunkter på kryss og tvers i landet. Det synes, og det betyr noe.

Men vi blir ikke automatisk mindre ensomme, bare vi møtes.

I 2023 skal vi derfor å jobbe for å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende.

Mer om verdensdagen for psykisk helse 2023