Varsel om oppstart reguleringplan for fv 2222 Telneset - Tolga stasjon

Åpent møte

Vi inviterer til åpent møte om planleggingen. Møtet holdes 25. januar fra klokken 18.00 til 20.00 i Vidarheim-salen i kulturbygget ved skolen på Tolga.

Du inviteres til komme med innspill knyttet til utbedring og forsterking av fv. 2222 mellom Telneset og Tolga stasjon.

Innlandet fylkeskommune varsler i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 oppstart av arbeidet med reguleringsplan for fylkesveg 2222 mellom Telneset i Tynset og Tolga stasjon i Tolga. 

Frist for innspill er 15. februar

Vi ber om synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen onsdag 15. februar. Vi ønsker innspill på alt som har betydning for arbeidene som skal gjøres. 

Du kan sende innspill skriftlig på e-post til post@innlandetfylke.no eller til postadressen Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar. Det er fint om du merker oversendelsen med saksnummer 2022/10143.

Hva skal gjennomføres?

Følgende tiltak skal planlegges på fylkesveg 2222 mellom Telneset og Tolga stasjon:

  • Utbedre og forsterke eksisterende veg
  • Breddeutvide deler av strekningen
  • Ny bru over elva Vesle-Tela

Her kan du lese doumentene i saken