Varsel om flom, skred og styrtregn for Østlandet og Sørlandet

Klikk for stort bilde Det er sendt ut varsel om flomfare, og jord- og flomskredfare, på gult farenivå fra NVE, og styrtregnfare på oransje nivå fra MET. Se varsom.no Det er varslet kraftige regnbyger i flere omganger fra tidlig torsdag morgen og utover fredag. Det ventes intensiteter på opptil 30 mm/t. Det er svært stor usikkerhet knyttet til hvor det kommer mest nedbør.Nedbøren vil ha bygepreg med stedvis kraftige tordenbyger. Enkelte steder kan nedbøren vedvare (flere byger kan komme på linje), og lokalt kan det komme svært mye nedbør på kort tid. Det vil derfor være skadepotensiale utover gult varslingsnivå lokalt. Det er også ventet svært høye temperaturer og snøsmelting i områder der det fortsatt snø i fjellet.

Det ventes oversvømmelser og erosjon i bekker og mindre vassdrag, samt oversvømmelser i urbane områder der bygene treffer.  For Tolga kommune ser det nå ut til at særlig Vingelen vil få  store nedbørsmengder, men varselet kan forandre seg. Følg derfor gjerne med på varsom.no