Valgstyret har godkjent 5 listeforslag

Valgstyret har i møte 4.mai godkjent følgende lister til kommunestyrevalget i år:

Tolga Arbeiderparti

Tolga Miljøpartiet De Grønne

Tolga Senterparti

Tolga Sosialistisk Venstreparti

Tolga Venstre

Alle listene kan du se på vår egen side om kommunestyre-og fylkestingsvalget 2023 eller i papir på innbyggertorget.