Utsatt dame-/FYSAK-trim inntil videre.

Henviser til nasjonale og lokale restriksjoner ift smitteverntiltak. Dame-/FYSAK-trimmen er utsatt inntil videre. Ny beskjed kommer angående tidspunkt vi kan starte opp igjen!

Hilsen Toril Sæther