Utlysning -Egil Storbekkens Musikkpris 2023

Med dette utlyses Egil Storbekkens Musikkpris 2023. Prisen ble utformet i 2006 i et samarbeid mellom Tolga kommune, Norsk lur- og bukkehornlag, NOPA, Tolga-Os Sparebank og familien Storbekken. I 2023 er prisen et samarbeid mellom NOPA, Norsk lur- og bukkehornlag, Tolga kommune og familien Storbekken.

Prisen kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene, innen
- utøving, komponering og arrangering
- forskning og formidling 
- instrumentbygging og instrumentutvikling
- formidling av Egil Storbekkens musikk

Prisen er på kr 25.000,- samt et kunstverk, og er en nasjonal hedersbevisning som kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet. Prisen deles ut den 29. juli i Tolga.

Forslag på priskandidater sendes komiteen for ”Egil Storbekkens Musikkpris” innen
1. juni 2023. Komiteen foretrekker begrunnede nominasjoner via mail til: j.simenstad@ icloud.com

Tidligere prisvinnere:


2006 musikeren Geir Egil Larsen, Verdal
2007 innsamleren Leif Løchen, Vågå 
2008 instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga
2009 musikeren Steinar Ofsdal, Oslo
2010 musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar
2011 musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga
2012 musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen/Oslo
2013 instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik
2014 musikeren Eilif Gundersen, Ål
2015 musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal/Trondheim
2016 musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo
2017 musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim
2018 musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger/Trondheim
2019
musikeren, pedagogen og komponisten Tom Willy Rustad, Vinstra
2020 musikeren og komponisten Einar Selvik, Fredrikstad

2021 musikeren og komponisten Terje Isungset, Geilo/Bergen

2022 instrumentmakeren, musikeren og pedagogen Oddrun Hegge, Valdres