Utenrettslig løsning i Tolga-saken

«Partene i «Tolga-saken» har kommet frem til en omforent utenrettslig løsning. Kommunen har ikke kommentarer utover utover dette. Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunens advokat i saken, Jørgen L. Stræte i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) AS.», tlf: 916 95 453.