Ukraina-krigen – har du en ledig bolig?

Norge tilbyr kollektiv beskyttelse til ukrainske flyktninger, og i den forbindelse kartlegger vi aktuelle ledige hus og leiligheter i Tolga med tanke på bosetting. 

Det er forventet at det kommer til å bli flere og flere folk på flukt,  og Norge har sagt seg villig til å ta imot ukrainske flyktninger og gi disse kollektiv beskyttelse. Norske myndigheter har bedt Tolga kommune om å kartlegge bosettingskapasiteten vår. Derfor trenger vi å vite om dere, eller noen dere kjenner, har ledige leiligheter eller hus som kan leies ut.

Ta kontakt med:

Rainer Heilmann
rainer.heilmann@tolga.kommune.no
Tlf: 93443554

Eller

Lars Sankar-Øyan
lars.Sankar-Oyan@tolga.kommune.no
Tlf: 41613813