Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 ut på høring

Klikk for stort bilde Den kommunale trafikksikkerhetsplanen er kommunens redskap til å sette trafikksikkerhetsarbeidet på dagsorden, samordne ulike tiltak og følge opp trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Videre er den et redskap til å påvirke myndigheter til å prioritere trafikksikkerhetstiltak, som har betydning for kommunens innbyggere. Planen er forutsatt evaluert og rullert hvert år ved at en gjennomgår tiltakene. Utførte tiltak går ut og nye kommer inn. Evalueringen foretas av trafikksikkerhetsutvalget før oppstart av budsjettarbeidet. Arbeidet med planen har pågått over forholdsvis lang tid og planen legges nå ut til offentlig høring. Tilbakemeldinger sendes Tolga kommune, postmottak@tolga.kommune.no, frist: 7.6.2019.