Tolgaprisen til familien Mukoyo

Maria og Richard Mukoyo - Klikk for stort bildeRichard og Maria Mukoyo Tolga kommune  7.april ble Tolgaprisen for 2021 delt ut. Den gikk til familien Mukoyo. Det er formannskapet som tildeler prisen. De  begrunner årets tildeling slik:

Årets prisvinnere er synlige og gode representanter for et flerkulturelt Tolga. De har gjort en enestående innsats for å skape trygghet for nybosatte tolginger, både profesjonelt og som gode naboer.

De har vært forbilder gjennom aktiv deltakelse og synlighet i lokalsamfunnet. Og vært med å skape ekte nye tolginger med flerkulturell bakgrunn.

Prisvinnerne har en sterk tilknytning til Tolga og har bidratt til en positiv omtale av lokalsamfunnet langt utover kommunen.

Prisvinnerne har gitt sterke bidrag til å gjøre Tolga til en bedre bosettingskommune.

Richard Mukoyo ble født i Lubumbashi i Kongo, og gift med ungdomskjæresten Maria. Sammen har de 10 barn og 9 barnebarn.

Richard er utdannet agronom fra Kongo og har arbeidet som landbruksrådgiver i FNs flyktningleirer i Zambia, hvor han hadde ansvar for matdyrkingsprogrammet i leiren, mens han selv var flyktning, og er i dag «Språk og kulturtolk» gjennom folkehelseprogrammet i Tolga kommune. Richard tolker med hele kroppen. Han er sentral i arbeidet med bosetting av alle nye flyktninger i Tolga, og har med sin 2-språklige og tverrkulturelle bakgrunn en spesiell rolle i arbeidet med kongolesiske flyktninger. Her brukes han som ressurs i hele regionen.

10-barnsmor Maria jobber med renhold på omsorgstunet, hvor hun etter hvert har blitt en kontinuitetsbærer. Hun beskrives som ei ungdommelig, livsglad og lettliva dame, som møter folk med smil og omsorg. Du får ikke et bedre utgangspunkt for inkludering. Arbeidsgleden og yrkesstoltheten er forbilledlig stor, og kan smitte over på alle.

Det har gått 15 år siden vinterdagen da Maria og Richard Mukoyo kom til Tolga med barn og barnebarn. 17 personer – små og store, som aldri hadde sett snø før. Siden da har barn blitt voksne, noen har flyttet hjemmefra, studier jobb, nye barnebarn har kommet til. Livets gang. De fleste på Tolga kjenner i dag en «Mukoyo» og familien har for lengst blitt en integrert og vel ansett del av befolkningen i vår lille kommune, – i flere generasjoner. Og de har blitt ambassadører for kommunen vår, enten de bor her, eller vender tilbake i ferier.

Det som kanskje har gått litt under radaren er hvilken viktig og verdifull yrkesmessig og frivillig innsats familien gjør i integreringsarbeidet på Tolga. De siste par årene har det kommet flere familier med kongolesisk bakgrunn til kommunen, og medlemmer av familien Mukoyo står i sentrum når de, sammen med flere andre, gjør en uvurderlig jobb med å hjelpe de nyeste tolgingene med å finne seg til rette. Det dreier seg om betalte oppdrag, men også om uvurderlig dugnadsinnsats og godt naboskap.

Flyktninger som kommer til Tolga skal på kort tid håndtere et helt nytt land, nytt språk, nye skikker, nye regler ny mat, og minus 25 grader celsius. Da er det godt at noen har gått opp veien før. Familien Mukoyo står fremst i rekken for å skape en trygg og god atmosfære når de nye kommer. Mat som minner om hjemlandet og samtaler på et språk de kan forstå. Hele dugnadsgjengen har nemlig selv kommet til Norge som kongolesiske flyktninger og vet mye om hva de nyankomne kommer fra og ikke minst hva som venter dem i det nye livet på Tolga. Som prosjektansatt «språk og kulturtolk» i Tolga er Richard også en profesjonell veileder for familiene.

Leiligheter klargjøres og istandsettes når nye familier skal komme. Møbler skrus, det bæres, pyntes og vaskes. I koronatiden, med tilhørende karantener lages mat Dugnadsgjengen som jobber med å gjøre alt klart er tolginger og heter kanskje; Vincent, Fermino, Gelor, Perpetue, Magambo, Gisele, Christina og Maria. Familien Mukoyo med venner.

Mukoyos i alle aldre er aktive positive deltakere i frivillige lag og foreninger, og gode rollemodeller for det flerkulturelle Tolga på fotballaget, i korpset og i lokalsamfunnet ellers. Gjennom sin rolle som språk- og kulturtolk er Richard en etterspurt ressurs i hele regionen, fra Røros i nord til Alvdal i sør.

Med sin agronombakgrunn har han også blitt en sentral brikke i gjenskapingen av «De gamle kjøkkenhagene på Tolga». Prosjektet har skapt nyhetsinteresse blant annet i NRK og i avisa Nationen. Slik kan Tolga bruke historie og identitet sammen med videreutvikling av det nye Tolga.

Det er derfor en stor glede i dag å kunne tildele Tolgaprisen for 2021 til Familien Mukoyo ved Maria og Richard Mukoyo.

Vi gratulerer!

Før prisutdelingen var det danseoppvisning med elever fra 5. og 6. trinn ved Tolga skole. Elevene hadde laget en egen dans inspirert av kunstverket «Fra mikro til makro» (håndavtrykkene) som også ble åpnet. Helga Storbekken gikk også gjennom kunsten som er stilt ut i kulturhuset.